Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. szt. Barbara Pazur

dr hab. szt. Barbara Pazur
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA CHÓRALISTYKI I KSZTAŁCENIA WOKALNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.facebook.com/CumSanctis/
Konsultacje

Wydział Artystyczny UMCS, Instytut Muzyki, Lublin, Al. Kraśnicka 2a
Sala 103


Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20:
Poniedziałek 10.00-11.00, czwartek 12.00-13.00


 


 

Adres

Instytut Muzyki, Wydział Artystyczny UMCS tel. 81 5376912
Al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin

O sobie

Chórmistrz, dyrygent, organizator życia muzycznego. Specjalizuje się w Teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi przedmioty: w Instytucie Muzyki UMCS: dyrygowanie, czytanie partytur, dyrygowanie z czytaniem partytur, metodykę zajęć muzycznych w przedszkolu, współczesne koncepcje edukacji muzycznej; w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS emisję głosu.

Od 1997 r. do 2019 r. była sekretarzem, a od 2019 r. jest skarbnikiem Zarządu Oddziału PZChiO w Lublinie.

Od 2010 r. Jest członkiem Zespołu Konsultacyjnego Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona.

W latach 2006-2015 pełniła funkcję kuratora regionalnego Akademii Chóralnej: Programu "Śpiewająca Polska".

Jest pomysłodawcą i Dyrektorem Artystycznym Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych, który od 2012 roku corocznie odbywa się w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie.

W 2016 r. zorganizowała i pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu" w ramach Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego w Lublinie.

Od 2017 r. jest recenzentem Art Kwadrat - czasopisma naukowego Wydziału Wokalno-Aktorskiego Aademii Muzycznej i. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1997)
 • Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury" Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej (2003)
 • "Brązowy Krzyż Zasługi" Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005)
 • Nagroda III stopnia Rektora UMCS w Lublinie (2011)
 • Nagroda dla osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży Lublina "Przyjaciel lubelskiej młodzieży" za działalność w 2010 roku. - z rąk Młodzieżowej Rady Miasta Lublin (2011)
 • Nagroda II stopnia Rektora UMCS w Lublinie (2016)
 • Odznaka Honorowa Krzyż Ligi Morskiej i Rzecznej "PRO MARI NOSTRO" (2016)
 • Medal 700-lecia Miasta Lublin (2018)
 • "Srebrny Krzyż Zasługi" Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2018)

Ukończyła:

 • Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. K.Lipińskiego w Lublinie w klasie skrzypiec prof. M. Świecowej (1981 r.)
 • Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu (1985 r.)
 • Studia Podyplomowe w zakresie Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1994 r.)
 • Studia Podyplomowe w zakresie Chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1996 r.)
 • Studia Podyplomowe w Zakresie Arteterapii na Wydziale Artystycznym UMCS (2005 r.)

Uczestniczyła w wielu kursach doskonalenia zawodowego i seminariach - m.in.:

 • w seminariach dla dyrygentów przy LEGNICA CANTAT
 • w seminarium kodaly'ow­skim w 1992 r.
 • na temat muzyki japońskiej w 1994 r.
 • muzyki niemieckiej w 1995 r.
 • muzyki krajów nadbałtyckich w 1997 r.
 • w seminariach na temat Teorii Uczenia się Muzyki Edwina E. Gordona w 1995, 1998, 2001, 2004, 2010 i 2011 r.
 • w VII Międzynarodowym Sympozjum Muzyki Chóralnej "Wymagania stylistyczne w interpretacji literatury chóralnej" w Gdańsku w 2005 r. 

Specjalizację I stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych uzyskała w 2001 r. na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Od 15 marca 2014 posiada stopień naukowy doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura uzyskany na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca.

W latach 1990-1998 była dyrygentem i kierownikiem artystycznym Lubelskiego Chóru Dziecięcego MDK “SKOWRONKI”, który prezentując wysoki poziom artystyczny wiele koncertował w kraju i za granicą, odniósł znaczące sukcesy na konkursach i festiwalach chóralnych (zdobył m.in. Puchar Ministra Edukacji, Złoty Kamerton oraz Nagrodę Specjalną ZG ZKP w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy w 1996 roku).

W latach 1998-2004 współpracowała z Instytutem Muzykologii KUL prowadząc tam zespół instrumentalny i zajęcia z dyrygentury chóralnej.

Założyła i prowadziła do roku 2008 dwa chóry: od 1995 r. Chór Cecyliański Parafii pw. Św. Antoniego w Lublinie, a od 2004 r. Chór Dziecięco-Młodzieżowy AMICUS Stowarzyszenia Integracyjnego "Magnum Bonum" w Krasnymstawie.

W roku akademickim 2012/2013 prowadziła Chór Instytutu Muzyki WA UMCS, z którym nagrała płytę CD "Gorzkie Żale - Rafał Rozmus, Andrzej Nikodemowicz".

Obecnie jest dyrygentem Chóru CUM SANCTIS przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie.


Działalność naukowa

Jest autorką książek:

 • Nauka improwizacji muzycznej wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona na materiale polskich piosenek dziecięcych, ludowych i popularnych - Teoria i praktyka. Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2012
 • Gorzkie żale inspiracją dla współczesnych polskich kompozytorów muzyki chóralnej na przykładzie kompozycji Rafała Rozmusa i Andrzeja Nikodemowicza. Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2013

Jest redaktorem naukowym monografii:

 • Non omnis moriar. Na tropach piękna. Prace zadedykowane pamięci Profesor Beaty Dąbrowskiej, Dyrektora Instytutu Muzyki WA UMCS w latach 2005-2016. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2017.
 • Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu. Studia - Reflekcje - Doświadczenia. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2016.

Jest współredaktorem naukowym (wraz z Maciejem Kołodziejskim) publikacji:

 • Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wczesnej edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2015.

Pod jej redakcją muzyczną ukazały się:

 • Te Deum Laudamus J.A. Hassego - partytura oraz materiały nutowe. Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA Lublin 2014.
 • Nauka improwizacji muzycznej wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona na materiale polskich piosenek dziecięcych, ludowych i popularnych - Śpiewnik. Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2012
 • Śpiewnik chóralny część 2 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2011
 • Śpiewnik chóralny część 1 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2010

Opublikowane artykuły:

 • Relatywna solmizacja rytmiczna Edwina E. Gordona [w;] Szkoła Artystyczna. Kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej. Zeszyt I/2018. ISBN 978-83-62156-18-4 s. 27-35
 • Spiewajmy w skalach [w:] Non omnis moriar. Na tropach piękna. pod red. B. Pazur. Wyd. Polihymnia. Lublin 2017. ISBN 9788378474692. s. 79-96
 • "Spiewająca Polska" w regionie lubelskim w latach 2006-2017. [w:] Non omnis moriar. Na tropach piękna. pod red. B. Pazur. Wyd. Polihymnia. Lublin 2017. ISBN 9788378474692. s. 139-162
 • Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu. Międzynarodowa Konferencja naukowa w ramach Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego w Lublinie. [w:] Wiadomości Uniwersyteckie. nr. 5/224 Maj 2016. PL ISSN 1233-216X. s. 15-18
 • Nauka audiacji na zajęciach dziecięcej orkiestry smyczkowej. [w:] Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu. pod red. B. Pazur. Wyd. Polihymnia. Lublin 2016. ISBN 9788378474036. s. 189-208
 • Grupowa nauka gry na instrumentach według koncepcji Edwina Eliasa Gordona. [w:] Transgresje w edukacji. T. 2. Twórcza edukacja i edukacja do twórczości. pod red. M. Kołodziejskiego. Wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora. Pułtusk 2016. ISBN 9788375492491. s. 195-210
 • Improwizacja muzyczna według Edwina E. Gordona. [w:] Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wczesnej edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej. pod. Red M. Kołodziejskiego i B. Pazur. Wyd. Polihymnia. Lublin 2015. ISBN 9788378472919. s. 123-158
 • Improwizacja muzyczna w szkole wg Teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona. [w:] Dźwięk w pedagogice i terapii. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.Włocławek 2014. ISBN 978-83-60607-56-5. s. 11-22
 • Maluch w Operze - recenzja książki [w:] Wychowanie muzyczne w szkole. nr 5/2010
 • Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie "Rewolucja w Edukacji Muzycznej" [w:] Wychowanie muzyczne w szkole. nr 4/2010. s. 76-82
 • Kierowanie rozwojem zdolności audiacyjnych w wieku przedszkolnym poprzez zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona. [w:] Współczesne oblicza edukacji muzycznej. pod red. R. Gozdeckiej i M. Grusiewicza. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2008, s. 99-108
 • Audiacja w szkole i podczas zbiorowej nauki gry na instrumentach. [w:] Twoja muza. nr 3/2005. s. 82-83
 • Audiacja wstępna na etapie przedszkola - projekt zajęć muzycznych prowadzonych w przedszkolu metodą E.E. Gordona. [w:] Wychowanie muzyczne w szkole. nr 3/2004. s. 155-167
 • IV Seminarium Gordonowskie w Bydgoszczy. [w:] Wychowanie muzyczne w szkole. nr. 5/2001. s. 256-262
 • Po II Seminarium Autorskim Profesora Edwina E. Gordona. [w:] Wychowanie Muzyczne w Szkole. nr 2/1996. s. 63-74

Recenzje naukowe:

 • Piękno zespolić ze sobą. Korespondencja na styku sztuk. Praca zbiorowa pod redakcję prof. Karola Klauzy, dr Joanny Cieślik-Klauzy. Wyd. Polihymnia, Lublin 2015. ISBN 978-83-7847-319-0

Recenzje wydawnicze:

 • Leopold Godowski i jego wkład w rozwój pianistyki przełomu XIX i XX wieku. Wyd. Polihymnia. Lublin 2018
 • Jolanta Gawryłkiewicz, Miłosz Gawryłkiewicz. Wstęp do nauki improwizacji. Wyd. Impuls, Kraków 2011. ISBN 978-83-7587-861-5

Opublikowane utwory muzyczne:

 • Msza g-moll na 3 głosy równe, Msza g-moll na 3 głosy mieszane [w:] Muzyka w Liturgii. Nr 1 (86) 2018. ISNN 1427-5678. s. 3-16 
 • Gorzkie żale - na chór mieszany 3 głosowy [w:] Muzyka w Liturgii. Nr 2 (83) 2017. s. 3-20
 • Msza na 3 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 2 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2011. s. 28-31
 • Lulajże Jezuniu - opr. na 2 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 2 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2011. s. 40
 • Dzisiaj w Betlejem - opr. na 2 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 2 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2011. s. 40
 • Przybieżeli do Betlejem - opr. na 2 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 2 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2011. s. 41
 • Wigilia - opr. na 2 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 2 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2011. s. 41
 • White Christmas - opr. na 3 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 2 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2011. s. 52
 • White Christmas - opr. na 3 głosy mieszane [w:] Śpiewnik chóralny część 2 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2011. s. 53
 • Oda do radości - opr. na 3 głosy mieszane [w:] Śpiewnik chóralny część 1 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2010, s. 19
 • Oda do radości - opr. na 2 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 1 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2010, s. 21
 • Oda do radości - opr. na 3 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 1 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2010, s. 22
 • Rota - opr. na 2 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 1 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2010, s. 25

Czynny udział w konferencjach:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „IDEE-TENDENCJE-DĄŻENIA. Edukacyjna i artystyczna rola Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w 70-letniej działalności Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w dniach 22-23 marca 2019 r. -  referat pt. Muzyczne zajęcia gordonowskie – i dla niemowlęcia, i dla studenta.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „IDEE-TENDENCJE-DĄŻENIA. Edukacyjna i artystyczna rola Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w 70-letniej działalności Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w dniach 22-23 marca 2019 r. -  referat pt. Moja artystyczna, edukacyjna i naukowa działalność w latach 2008-2018 na tle studiów na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu" w ramach Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego w Lublinie. - wystąpienie i pokaz "Nauka audiacji na zajęciach dziecięcej orkiestry smyczkowej". - kwiecień 2016 r.
 • II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej. Transgresje w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu” zorganizowana przez Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku w dniach 14–15 maja 2015 r. - referat pt. Grupowa nauka gry na instrumentach wg koncepcji E.E. Gordona.
 • konferencja "Dźwięk w pedagogice i terapii" w Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 18 października 2012 - referat Improwizacja muzyczna w szkole wg Teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona.
 • Ogólnopolska sesja naukowa „Edukacyjna i artystyczna rola Wydziału Wychowania Muzycznego w 60-letniej działalności Akademii Muzycznej we Wrocławiu". 28 listopada 2008 - komunikat „Moje dokonania zawodowe w latach 1998-2008 na tle studiów na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu”
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTEEG Podstawa programowa nauczania muzyki w świetle Teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona - Bydgoszcz, 5 maja 2006 r. - referat Teoria a praktyka we wprowadzaniu audiacji gordonowskiej na podstawie własnych doświadczeń.
 • konferencja „Współczesne oblicza edukacji muzycznej” Kazimierz Dolny 9-10 maja 2003 r., org. UMCS. - referat Kierowanie rozwojem zdolności audiacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona.
 • Ogólnopolska sesja naukowa „Edukacyjna i artystyczna rola Wydziału Wychowania Muzycznego w 50-letniej działalności Akademii Muzycznej we Wrocławiu". 27-28 listopada 1998 - komunikat „Moje dokonania zawodowe na tle studiów na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu”