Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. szt. Barbara Pazur

dr hab. szt. Barbara Pazur
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHÓRALISTYKI I KSZTAŁCENIA WOKALNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.facebook.com/CumSanctis/
Konsultacje

Wydział Artystyczny UMCS, Instytut Muzyki, Lublin, Al. Kraśnicka 2a


Konsultacje w semestrze letnim 2023/24:


po wcześniejszym uzgodnieniu mailowo: barbara.pazur@mail.umcs.pl


środa: Instytut Muzyki, sala 116 w godzinach 13.15-14.15


czwartki: Instytut Muzyki, sala 103 w godzinach 10.15-10.45, 12.30-13.00
 

Adres

Al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin

O sobie

Chórmistrz, dyrygent, organizator życia muzycznego. Obecnie profesor uczelni w Katedrze Chóralistyki i Kształcenia Wokalnego UMCS, w latach 2016-2019 była kierownikiem Zakładu Dydaktyki Muzycznej i Muzykoterapii UMCS. Specjalizuje się w Teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi przedmioty: w Instytucie Muzyki UMCS: dyrygowanie z czytaniem partytur, współczesne koncepcje edukacji muzycznej; w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS emisję głosu.

Od października 2023 r. Opiekun Koła Naukowego "Teoria uczenia się muzyki E.E. Gordona" działającego w Instytucie Muzyki UMCS.

Od 1997 r. do 2019 r. była sekretarzem, a od 2019 r. jest skarbnikiem Zarządu Oddziału PZChiO w Lublinie.

Od 2010 r. Jest członkiem Zespołu Konsultacyjnego Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona.

Od 2018 r. Juror w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół podstawowych "Do Hymnu" organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

W latach 2006-2015 pełniła funkcję kuratora regionalnego Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych (potem - Akademii Chóralnej) "Śpiewająca Polska".

Jest pomysłodawcą i Dyrektorem Artystycznym Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych, który w latach 2012-2022 corocznie odbywał się w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie.

W 2016 r. zorganizowała i pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu" w ramach Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego w Lublinie.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1997)
 • Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury" Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej (2003)
 • "Brązowy Krzyż Zasługi" Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005)
 • Nagroda III stopnia Rektora UMCS w Lublinie (2011)
 • Nagroda dla osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży Lublina "Przyjaciel lubelskiej młodzieży" za działalność w 2010 roku. - z rąk Młodzieżowej Rady Miasta Lublin (2011)
 • Nagroda II stopnia Rektora UMCS w Lublinie (2016)
 • Odznaka Honorowa Krzyż Ligi Morskiej i Rzecznej "PRO MARI NOSTRO" (2016)
 • Medal 700-lecia Miasta Lublin (2018)
 • "Srebrny Krzyż Zasługi" Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2018)
 • Złota Odznaka z Wieńcem Laurowym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2022)
 • Nagroda indywidualna IV stopnia Rektora UMCS w Lublinie za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni (2023)

Ukończyła:

 • Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. K.Lipińskiego w Lublinie w klasie skrzypiec prof. M. Świecowej (1981 r.)
 • Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu (1985 r.)
 • Studia Podyplomowe w zakresie Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1994 r.)
 • Studia Podyplomowe w zakresie Chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1996 r.)
 • Studia Podyplomowe w Zakresie Arteterapii na Wydziale Artystycznym UMCS (2005 r.)

Uczestniczyła w wielu kursach doskonalenia zawodowego i seminariach - m.in.:

 • w seminariach dla dyrygentów przy LEGNICA CANTAT
 • w seminarium kodaly'ow­skim w 1992 r.
 • na temat muzyki japońskiej w 1994 r.
 • muzyki niemieckiej w 1995 r.
 • muzyki krajów nadbałtyckich w 1997 r.
 • w seminariach na temat Teorii Uczenia się Muzyki Edwina E. Gordona w 1995, 1998, 2001, 2004, 2010 i 2011 r.
 • w VII Międzynarodowym Sympozjum Muzyki Chóralnej "Wymagania stylistyczne w interpretacji literatury chóralnej" w Gdańsku w 2005 r. 

Kwalifikacje artystyczne I stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych uzyskała 18 października 2001 r. na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Od 15 marca 2014 posiada stopień naukowy doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura uzyskany na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca.

W latach 1990-1998 była dyrygentem i kierownikiem artystycznym Lubelskiego Chóru Dziecięcego MDK “SKOWRONKI”, który prezentując wysoki poziom artystyczny wiele koncertował w kraju i za granicą, odniósł znaczące sukcesy na konkursach i festiwalach chóralnych (zdobył m.in. Puchar Ministra Edukacji, Złoty Kamerton oraz Nagrodę Specjalną ZG ZKP w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy w 1996 roku).

W latach 1998-2004 współpracowała z Instytutem Muzykologii KUL prowadząc tam zespół instrumentalny i zajęcia z dyrygentury chóralnej.

Założyła i prowadziła do roku 2008 dwa chóry: od 1995 r. Chór Cecyliański Parafii pw. Św. Antoniego w Lublinie, a od 2004 r. Chór Dziecięco-Młodzieżowy AMICUS Stowarzyszenia Integracyjnego "Magnum Bonum" w Krasnymstawie.

W roku akademickim 2012/2013 prowadziła Chór Instytutu Muzyki WA UMCS, z którym nagrała płytę CD "Gorzkie Żale - Rafał Rozmus, Andrzej Nikodemowicz".

Obecnie jest dyrygentem Chóru CUM SANCTIS przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie.


Działalność naukowa

Jest autorką książek:

 • Śpiewajmy i improwizujmy z Edwinem Eliasem Gordonem. Wyd. Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego. Wrocław 2021. ISBN 978-83-64875-82-3
 • Nauka improwizacji muzycznej według teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona. RYTM SKALE HARMONIA. Część 1. Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2019. ISBN 978-83-7847-638-2. Lublin 2020 - Wydanie drugie poprawione i uzupełnione ISBN 978-83-7847-656-6
 • Nauka improwizacji muzycznej według teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona. RYTM SKALE HARMONIA. Część 2. Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2019. ISBN 978-83-7847-639-9. Lublin 2020 - Wydanie drugie poprawione i uzupełnione ISBN 978-83-7847-657-3 
 • Gorzkie żale inspiracją dla współczesnych polskich kompozytorów muzyki chóralnej na przykładzie kompozycji Rafała Rozmusa i Andrzeja Nikodemowicza. Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2013
 • Nauka improwizacji muzycznej wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona na materiale polskich piosenek dziecięcych, ludowych i popularnych - Teoria i praktyka. Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2012

Jest redaktorem naukowym monografii:

 • Non omnis moriar. Na tropach piękna. Prace zadedykowane pamięci Profesor Beaty Dąbrowskiej, Dyrektora Instytutu Muzyki WA UMCS w latach 2005-2016. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2017.
 • Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu. Studia - Refleksje - Doświadczenia. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2016.

Jest współredaktorem naukowym (wraz z Maciejem Kołodziejskim) publikacji:

 • Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wczesnej edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2015.

Pod jej redakcją muzyczną ukazały się:

 • Te Deum Laudamus J.A. Hassego - partytura oraz materiały nutowe. Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA Lublin 2014.
 • Nauka improwizacji muzycznej wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona na materiale polskich piosenek dziecięcych, ludowych i popularnych - Śpiewnik. Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2012
 • Śpiewnik chóralny część 2 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2011
 • Śpiewnik chóralny część 1 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2010

Opublikowane artykuły:

 • Improwizacja jako rodzaj kreatywności muzycznej w świetle teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona [w:] Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, vol. 17, nr 2(65): s. 25–45. DOI: 10.35765/eetp.2022.1765.02 - współautorstwo artykułu z Maciejem Kołodziejskim
 • Moja działalność artystyczna, edukacyjna i naukowa w latach 2008-2021 na tle studiów na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu [w:] Edukacyjna i artystyczna rola Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w 70-letniej działalności Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. pod red. H. Tomaszek-Plewy, M. Szymańskiej i D. Kanafy. Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2021, ISBN 978-8365473-33-. s. 247-268
 • Muzyka dla dzieci na dobry początek [w:] Wychowanie muzyczne w szkole. nr 4/2021. s. 54-56
 • Il Festival dei Cori Parrocchiali a Lublino, [w:] Psallite! Musica & Liturgia. (Maggio 2021) http://new.psallite.net/a/Il_Festival_dei_Cori_Parrocchiali_a_Lublino/15/8 
 • Muzyczne zajęcia gordonowskie – i dla niemowlęcia, i dla studenta. [w:] Edukacja muzyczna w świecie zagrożonych wartości (tom II serii „Edukacja Muzyczna. Idee, Tendencje, Dążenia") pod red. nauk. H. Tomaszek-Plewy, M. Szymańskiej, A. Golem. Wyd. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2020, ISBN 978-83-65473-27-1, s. 147-166
 • Do improwizacji „kuchennymi schodami” w kontekście pedagogiki muzycznej Edwina E. Gordona. ARS INTER CULTURAS, (9/2020), 195-216. https://doi.org/10.34858/AIC.9.2020.344 (współautorstwo z Maciejem Kołodziejskim)
 • Relatywna solmizacja rytmiczna Edwina E. Gordona [w:] Szkoła Artystyczna. Kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej. Zeszyt I/2018. ISBN 978-83-62156-18-4 s. 27-35
 • Spiewajmy w skalach [w:] Non omnis moriar. Na tropach piękna. pod red. B. Pazur. Wyd. Polihymnia. Lublin 2017. ISBN 9788378474692. s. 79-96
 • "Spiewająca Polska" w regionie lubelskim w latach 2006-2017. [w:] Non omnis moriar. Na tropach piękna. pod red. B. Pazur. Wyd. Polihymnia. Lublin 2017. ISBN 9788378474692. s. 139-162
 • Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu. Międzynarodowa Konferencja naukowa w ramach Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego w Lublinie. [w:] Wiadomości Uniwersyteckie. nr. 5/224 Maj 2016. PL ISSN 1233-216X. s. 15-18
 • Nauka audiacji na zajęciach dziecięcej orkiestry smyczkowej. [w:] Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu. pod red. B. Pazur. Wyd. Polihymnia. Lublin 2016. ISBN 9788378474036. s. 189-208
 • Grupowa nauka gry na instrumentach według koncepcji Edwina Eliasa Gordona. [w:] Transgresje w edukacji. T. 2. Twórcza edukacja i edukacja do twórczości. pod red. M. Kołodziejskiego. Wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora. Pułtusk 2016. ISBN 9788375492491. s. 195-210
 • Improwizacja muzyczna według Edwina E. Gordona. [w:] Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wczesnej edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej. pod. Red M. Kołodziejskiego i B. Pazur. Wyd. Polihymnia. Lublin 2015. ISBN 9788378472919. s. 123-158
 • Improwizacja muzyczna w szkole wg Teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona. [w:] Dźwięk w pedagogice i terapii. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.Włocławek 2014. ISBN 978-83-60607-56-5. s. 11-22
 • Maluch w Operze - recenzja książki [w:] Wychowanie muzyczne w szkole. nr 5/2010
 • Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie "Rewolucja w Edukacji Muzycznej" [w:] Wychowanie muzyczne w szkole. nr 4/2010. s. 76-82
 • Kierowanie rozwojem zdolności audiacyjnych w wieku przedszkolnym poprzez zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona. [w:] Współczesne oblicza edukacji muzycznej. pod red. R. Gozdeckiej i M. Grusiewicza. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2008, s. 99-108
 • Audiacja w szkole i podczas zbiorowej nauki gry na instrumentach. [w:] Twoja muza. nr 3/2005. s. 82-83
 • Audiacja wstępna na etapie przedszkola - projekt zajęć muzycznych prowadzonych w przedszkolu metodą E.E. Gordona. [w:] Wychowanie muzyczne w szkole. nr 3/2004. s. 155-167
 • IV Seminarium Gordonowskie w Bydgoszczy. [w:] Wychowanie muzyczne w szkole. nr. 5/2001. s. 256-262
 • Po II Seminarium Autorskim Profesora Edwina E. Gordona. [w:] Wychowanie Muzyczne w Szkole. nr 2/1996. s. 63-74

Recenzje naukowe:

 • Piękno zespolić ze sobą. Korespondencja na styku sztuk. Praca zbiorowa pod redakcję prof. Karola Klauzy, dr Joanny Cieślik-Klauzy. Wyd. Polihymnia, Lublin 2015. ISBN 978-83-7847-319-0

Recenzje wydawnicze:

 • Maciej Kołodziejski i Katarzyna Moskal-Kozak, Na dobry początek. Piosenki i zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020
 • Leopold Godowski i jego wkład w rozwój pianistyki przełomu XIX i XX wieku. Wyd. Polihymnia. Lublin 2018
 • Jolanta Gawryłkiewicz, Miłosz Gawryłkiewicz. Wstęp do nauki improwizacji. Wyd. Impuls, Kraków 2011. ISBN 978-83-7587-861-5

Opublikowane utwory muzyczne

 • Zielona miłość [w:] Barbara Pazur: Śpiewajmy i improwizujmy z Edwinem Eliasem Gordonem. Wyd. Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego. Wrocław 2021. ISBN 978-83-64875-82-3. s. 103-116
 • Gdyby nawet [w:] Barbara Pazur: Śpiewajmy i improwizujmy z Edwinem Eliasem Gordonem. Wyd. Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego. Wrocław 2021. ISBN 978-83-64875-82-3. s. 146-163
 • Kiedy pod jasnym Słońca promieniem [w:] Barbara Pazur: Śpiewajmy i improwizujmy z Edwinem Eliasem Gordonem. Wyd. Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego. Wrocław 2021. ISBN 978-83-64875-82-3. s. 130-145
 • Duje, duje [w:] Barbara Pazur: Śpiewajmy i improwizujmy z Edwinem Eliasem Gordonem. Wyd. Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego. Wrocław 2021. ISBN 978-83-64875-82-3. s. 117-129
 • Msza g-moll na 3 głosy równe, Msza g-moll na 3 głosy mieszane [w:] Muzyka w Liturgii. Nr 1 (86) 2018. ISNN 1427-5678. s. 3-16 
 • Gorzkie żale - na chór mieszany 3 głosowy [w:] Muzyka w Liturgii. Nr 2 (83) 2017. s. 3-20
 • Msza na 3 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 2 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2011. s. 28-31
 • Lulajże Jezuniu - opr. na 2 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 2 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2011. s. 40
 • Dzisiaj w Betlejem - opr. na 2 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 2 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2011. s. 40
 • Przybieżeli do Betlejem - opr. na 2 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 2 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2011. s. 41
 • Wigilia - opr. na 2 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 2 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2011. s. 41
 • White Christmas - opr. na 3 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 2 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2011. s. 52
 • White Christmas - opr. na 3 głosy mieszane [w:] Śpiewnik chóralny część 2 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2011. s. 53
 • Oda do radości - opr. na 3 głosy mieszane [w:] Śpiewnik chóralny część 1 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2010, s. 19
 • Oda do radości - opr. na 2 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 1 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2010, s. 21
 • Oda do radości - opr. na 3 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 1 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2010, s. 22
 • Rota - opr. na 2 głosy równe [w:] Śpiewnik chóralny część 1 - dla dyrygentów - uczestników Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2010, s. 25

Czynny udział w konferencjach:

 • Ogólnopolska Konferencja Gordonowska „Music Learning Theory Edwina Gordona w przedszkolu i szkole” w Warszawie w dniach 20-21 maja 2023. Wykłady i warszataty na tematy: Śpiewanie w wielogłosie nie jest trudne!, Odczarujmy skale modalne.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „IDEE-TENDENCJE-DĄŻENIA. Edukacyjna i artystyczna rola Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w 70-letniej działalności Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w dniach 22-23 marca 2019 r. -  referat pt. Muzyczne zajęcia gordonowskie – i dla niemowlęcia, i dla studenta.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „IDEE-TENDENCJE-DĄŻENIA. Edukacyjna i artystyczna rola Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w 70-letniej działalności Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w dniach 22-23 marca 2019 r. -  referat pt. Moja artystyczna, edukacyjna i naukowa działalność w latach 2008-2018 na tle studiów na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu" w ramach Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego w Lublinie. - wystąpienie i pokaz "Nauka audiacji na zajęciach dziecięcej orkiestry smyczkowej". - kwiecień 2016 r.
 • II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej. Transgresje w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu” zorganizowana przez Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku w dniach 14–15 maja 2015 r. - referat pt. Grupowa nauka gry na instrumentach wg koncepcji E.E. Gordona.
 • konferencja "Dźwięk w pedagogice i terapii" w Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 18 października 2012 - referat Improwizacja muzyczna w szkole wg Teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona.
 • Ogólnopolska sesja naukowa „Edukacyjna i artystyczna rola Wydziału Wychowania Muzycznego w 60-letniej działalności Akademii Muzycznej we Wrocławiu". 28 listopada 2008 - komunikat „Moje dokonania zawodowe w latach 1998-2008 na tle studiów na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu”
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTEEG Podstawa programowa nauczania muzyki w świetle Teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona - Bydgoszcz, 5 maja 2006 r. - referat Teoria a praktyka we wprowadzaniu audiacji gordonowskiej na podstawie własnych doświadczeń.
 • konferencja „Współczesne oblicza edukacji muzycznej” Kazimierz Dolny 9-10 maja 2003 r., org. UMCS. - referat Kierowanie rozwojem zdolności audiacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona.
 • Ogólnopolska sesja naukowa „Edukacyjna i artystyczna rola Wydziału Wychowania Muzycznego w 50-letniej działalności Akademii Muzycznej we Wrocławiu". 27-28 listopada 1998 - komunikat „Moje dokonania zawodowe na tle studiów na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu”

Działalność artystyczna:

Prestiżowe festiwale, ważniejsze koncerty:

 • 2024 - udział Chóru CUM SANCTIS w XI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie (Srebrny Dyplom za uzyskanie 88 pkt)
 • 2024 - koncert kolędowy Chóru CUM SANCTIS w ramach ARS CHORI 2024 w Archkatedrze Lubelskiej 21 stycznia 2024
 • 2024 - koncert RADUJ SIĘ ZIEMIO! Chóru CUM SANCTIS w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie 21 stycznia 2024
 • 2024 - udział Chóru CUM SANCTIS w Koncercie Ekumenicznym Kolęd i Pieśni Bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich. 20 stycznia 2024. Aula Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 • 2023 - udział Chóru CUM SANCTIS w 8. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS (Złoty Dyplom i Zwycięzca Kategorii chórów parafialnych)
 • 2023 - Koncert “Jaśnieje Krzyż chwalebny” Chóru CUM SANCTIS 11 czerwca 2023 w kościele pw. Jana Kantego w Lublinie
 • 2023 - koncert kolędowy Chóru CUM SANCTIS w ramach ARS CHORI 2022 w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie
 • 2022 - udział Chóru CUM SANCTIS w 7 Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS (Srebrny Dyplom w kategorii chórów parafialnych)
 • 2022 - koncert O SALUTARIS HOSTIA Chóru CUM SANCTIS w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie
 • 2022 - udział Chóru CUM SANCTIS w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej DONA NOBIS PACEM (Srebrny Dyplom w kategorii osób dorosłych)
 • 2022 - udział Chóru CUM SANCTIS w X Lubelskim Festiwalu Chórów Parafialnych w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie
 • 2022 - koncert Chóru CUM SANCTIS w ramach I Nadbużańskiego Festiwalu Muzyki Wielkopostnej we Włodawie
 • 2022 - koncert kolędowy Chóru CUM SANCTIS w ramach ARS CHORI 2022 w Archikatedrze Lubelskiej
 • 2021 – udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie (Dyplom III miejsce Brązowe Pasmo w kategorii chórów kościelnych dla Chóru CUM SANCTIS) 
 • 2020 – udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS Edycja Specjalna (Złoty Dyplom w kategorii chórów parafialnych dla Chóru CUM SANCTIS, Nagroda Specjalna za najciekawsze wykonanie utworu związanego ze św. Janem Pawłem II w 100. rocznicę urodzin Papieża za utwór "Ex Corde Scisso" Gianmartino Maria Durighello w opracowaniu Barbary Pazur)
 • 2020 – Koncert monograficzny z utworami Gianmartino Maria Durighello – 13 grudnia 2020 – Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie (Chór CUM SANCTIS i Zespół Stowarzyszenia Wschód Kultury)
 • 2020 – udział w ARS CHORI 2020 - 19 stycznia 2020 – Archikatedra Lubelska (Chór CUM SANCTIS)
 • 2019 – udział w Międzynarodowym Turnieju Chórów Kameralnych w Rzeszowie – Filharmonia Podkarpacka (Chór CUM SANCTIS)
 • 2019 – udział w IV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej "Cantantes Lublinensis" (Srebrny Dyplom w kategorii chórów parafialnych dla chóru CUM SANCTIS)
 • 2019 – udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach (Złoty Dyplom w kategorii chórów osób dorosłych dla Chóru CUM SANCTIS)
 • 2018 – udział w V Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej Carmen Fidei w Goniądzu (Dyplom Laureata i Srebrne Pasmo dla Chóru CUM SANCTIS)
 • 2018 – udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej "Cantantes Lublinensis" (Srebrny Dyplom w kategorii chórów parafialnych dla Chóru CUM SANCTIS)
 • 2018 – Koncert "Bliżej żłóbka" - kościół B.B. Kapucynów na Poczekajce, Lublin, Al. Kraśnicka (Chór CUM SANCTIS)
 • 2017 – udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej "Cantantes Lublinensis"  (Srebrny Dyplom w kategorii chórów parafialnych dla Chóru CUM SANCTIS)
 • 2017 – Koncert w ramach Dni Muzyki Chrześcijańskiej CECYLIANKA 2017 - Metropolitarne Seminarium Duchowne w Lublinie (Chór CUM SANCTIS)
 • 2017 – Ekumeniczny Zjazd Chórów – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (Chór CUM SANCTIS)
 • 2017 – Ekumeniczny Koncert kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich – Filharmonia Lubelska (Chór CUM SANCTIS)
 • 2016 – Koncert MAGNIFICAT ANIMA MEA (25-lecie pracy artystycznej Barbary Pazur) w ramach V Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych – 30 października 2016 (Chór CUM SANCTIS, Orkiestra Trybunału Koronnego, soliści)
 • 2015 – udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy (Brązowy Dyplom w kategorii "Chóry kameralne" dla chóru CUM SANCTIS)
 • 2013 – udział w Konkursie Poezji, Pieśni i Prozy Patriotycznej w Lublinie (Główna nagroda w kategorii Chóry licealne i osób dorosłych dla Chóru CUM SANCTIS)
 • 2012 – dyrygowanie połączonymi 10 chórami podczas I Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych – premierowe wykonania kolęd Tryumfy Króla Niebieskiego i Narodził się w stajni w opr. Petera Hochel’a/Barbary Pazur na chór, organy i trąbkę – kościół. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
 • 2008 – dyrygowanie chórami Regionu Lubelskiego Programu „Śpiewająca Polska” podczas „Śpiewającego Dnia Dziecka” w Kazimierzu Dolnym
 • 2007 – Wiosenny Festiwal Chórów w Filharmonii Lubelskiej (Chór AMICUS)
 • 2007 – udział w XII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu (Chór AMICUS)
 • 2006 – udział w XVI Międzynarodowych Spotkaniach Chóralnych w Chełmie (Chór AMICUS)
 • 2006 – Koncert Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych w ramach VI Międzynarodowych Dni Muzyki Chóralnej w Lublinie (Chór AMICUS)
 • 2006 – Finał XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy (Srebrny Kamerton – Chór AMICUS)
 • 2006 – Finał IX Międzynarodowego Konkursu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Chóralnych "Wiosenne Dzwoneczki" w Równem na Ukrainie (tytuł Laureata i Dyplom III stopnia dla Chóru AMICUS)
 • 2005 – udział w Festiwalu Muzyki Rodzinnej „Familia – Tczew” w Tczewie (Nagroda Specjalna Dyrektora Festiwalu „Familia – Tczew” dla Zespołu Famiglia Artiglio)
 • 2004 – udział w VII Festiwalu "Muzyka Renesansu" Zamość 2004 (Chór Cecyliański)
 • 2004 – udział w Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica” w Toruniu (Chór Cecyliański)
 • 2003 – I Konkurs Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy – II miejsce (Chór Cecyliański)
 • 1999 – II Festiwal „Muzyka Renesansu” w Zamościu (Zespół Instrumentalny IM KUL)
 • 1997 – XIX Ogólnopolski Przegląd Uczniowskich Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu (Chór SKOWRONKI)
 • 1997 – VI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Współczesnej Twórczości Muzycznej dla Dzieci i Młodzieży „Do-re-mi” w Łodzi (Chór SKOWRONKI)
 • 1997 – II Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej na Zamku Lubelskim (Chór SKOWRONKI)
 • 1996 – Ogólnopolski Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach (Puchar Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność i Nagroda Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw dla Chóru SKOWRONKI)
 • 1996 – Finał Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy w 1996 r. (Puchar Ministra Edukacji, Złoty Kamerton oraz Nagrodę Specjalną Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora polskiego dla Chóru SKOWRONKI)
 • 1995 – Ogólnopolski Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii (III miejsce w grupie B dla Chóru SKOWRONKI)
 • 1993 – Udział w Ogólnopolskim Turnieju Chórów „LEGNICA CANTAT 24” z Chórem SKOWRONKI