Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. szt. Maria Polakowska-Prokopiak

dr hab. szt. Maria Polakowska-Prokopiak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MALARSTWA I RYSUNKU
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego w 1984 r. Obecnie dr hab. szt. profesor UMCS, Katedra Malarstwa i Rysunku Wydziału Artystycznego w Lublinie. Udział w ponad 40 wystawach indywidualnych i około 140 zbiorowych w kraju i za granicą. Uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki ( Dyplom 1984).W 2000 r. otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżniana w konkursach ogólnopolskich. Kilkakrotnie nagradzana  Nagrodą Rektora UMCS. Współzałożycielka i  wspólprowadząca autorską pracownię Eko-art na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Zajmuje się działalnością artystyczną związaną z malarstwem, sztuką papieru i włókna, wikliną unikatową, sztuką recyklingu i eko-art.

 

Studied at the College of Fine Arts in Wrocław. Graduated with distinction in painting in 1984( the diploma work supervised by prof. Zbigniew Karpiński). A professor at the  Maria Skłodowska- Curie Uniwersity, Departament of Painting and Drawing, in Lublin. Took part in over 40 solo and 140 group exhibitions in Poland and abroad. Awarded by the Minister of Culture and Art of Poland  in 1984. In 2000 held the Minister of Culture and National Heritage scholarship. Won many awards in natinal art competitions. Several times won the President of the MSC University Award. The co- founder of the Eco-Art Author's Studio at the Art Faculty of the MSC University. Makes paintings, paper art, tapestry and wickerwork, recycling and eco-art.