Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. szt. Wojciech Mendzelewski

dr hab. szt. Wojciech Mendzelewski
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA RZEŹBY I CERAMIKI
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://bgsw.pl/portfolio/wojciech-mendzelewski-faktory-pamieci-wystawa/
Konsultacje

 


Pracownia Rzeźby i Technik Szklarskich- Piątek godz. 12.30-14.30

O sobie

Prowadzi prace badawcze w zakresie rzeźby, renowacji rzeźby i detali architektonicznych szkła artystycznego, projektowania przestrzennego w szczególności podejmuje problematykę wykorzystania nietradycyjnych technik i materiałów rzeźbiarskich (szklo włókna naturalne, papier, żywice syntetyczne)  w kontekście wykorzystania w pracy artystycznej. W dorobku Artystycznym 22 wystaw indywidualnych oraz udział 75-ciu wystawach zbiorowych. Autor ponad 50 rzeźb w przestrzeni publicznej m.in.: Hajnówce, Inowrocławiu, Jaworznie Józefowie, Mrągowie, Pucku, Lublinie, Warszawie, Wołominie. Uczestnik i laureat licznych konkursów m.in.: Pomnik Romana Dmowskiego w Warszawie 2006; Ogólnopolski konkursu na wykonanie rzeźby „Puckiego Kapra” wraz jego realizacją, Puck 2014  – nagroda główna; Nagroda za Najlepszą Przestrzeń Publiczną 2015 roku w województwie Śląskim; „Salon Wielkopolski 2015”, Czarnków 2015 r. - Nagroda Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego; 13. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki Ostrowiec Świętokrzyski 2016 – wyróżnienie; Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na Pomnik dr A. Majkowskiego w Kościerzynie, Kościerzyna 2018-II miejsce; 14. Międzynarodowy Salon Sztuki Ostrowiec Świętokrzyski 2019 -III nagroda; Ogólnopolski Konkurs na pomnik Zofii Nałkowskiej w Wołominie 2019. I nagroda. Uhonorowany Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego oraz nagrodą Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury w  2014; Medalem Prezydenta Miasta Lublin za dorobek artystyczny w 2016; Medalem 700-lecia Miasta Lublin za całokształt działalności w dziedzinie kultury w 2017; Medalem Unii Lubelskie Lublin za działalności w dziedzinie kultury w 2019, a także Indywidualną Nagrodę Rektora UMCS - III stopnia, za wyróżniająca pracę na rzecz uczelni. Odznaczony przez Kapitułę Związku Polskich Artystów Plastyków Złotą Odznaką ZPAP.

 Dydaktyka

Od 1997 roku nauczyciel akademicki UMCS. Prowadzi laboratoria z przedmiotów rzeźba, rysunek, szkło, witraż, renowacja i rekonstrukcja rzeźbiarska, oraz pracownia dyplomowa na kierunkach Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika i Malarstwo oraz Chemia w renowacji rzeźby i detali architektonicznych UMCS. W latach 1997-2017 nauczyciel przedmiotów zawodowych w Liceum Zawodowego i Technikum,  Zespołu Szkół Budowlanych w Lublinie w klasie renowacji zabytków architektury ze stopniem awansu zawodowego Nauczyciel Dyplomowany. Efektem pracy dydaktycznej było opracowanie w ramach programu Unijnego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej podstawy programowej i programu nauczania dla zawodów: Technik renowacji detali architektonicznych oraz Kamieniarz. W 2012 roku powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do prac w  Komisji do Spraw Zawodowego Szkolnictwa Artystycznego.

 - W dorobku dydaktycznym posiada 10 wypromowanych magistrów i 17 licencjatów w tym 5 dyplomów uzyskało Nagrodę Dziekana za Najlepszy Dyplom WA:

 • Rak Katarzyna- Nagroda Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS 
  w Lublinie za najlepszy magisterski  dyplom artystyczny z rzeźby, 2011.
 • Monika Martys – Nagroda Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS 
  w Lublinie za najlepszy magisterski artystyczny z rzeźby, nominacja 
  do nagrody Rektora UMCS, 2013.
 • Rój Gabriela - Nagroda Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie za najlepszy licencjacki dyplom artystyczny z rzeźby, 2016.
 • Linda Hossien - Nagroda Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS 
  w Lublinie za najlepszy licencjacki dyplom artystyczny z rzeźby, 2018.
 • Rój Gabriela - Nagroda Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie za najlepszy magisterki dyplom artystyczny z rzeźby, 2018.

 

Inne osiągnięcia organizacyjne

 

 • W latach 2008 – 2017 prowadziłem zajęcia z przedmiotu – techniki rzeźbiarskie ze studentami studiów podyplomowych – Edukacja plastyczna, mające charakter kursów dokształcających dla nauczycieli.
 • Opiekun Studenckiego Koła naukowego- Forum Młodych rzeźbiarzy od 2008 r.
 • Organizator i opiekun 17 plenerów rzeźbiarskich w tym 6 w okresie objętym n/n raportem.
 • Członek Rady Instytutu, Rady Wydziału,   obecnie Rady Naukowej WA ISP UMCS. 2014-2020.
 • 2017 - 2019 byłem członkiem Komisji Dyplomów Artystycznych studiach stacjonarnych I i II stopnia EA, oraz dla kierunków: Malarstwo i Grafiki.
 • Opracowanie autorski program nauczania dla przedmiotu: renowacja rzeźby oraz rekonstrukcja rzeźbiarska, które od 2014 roku zostały wprowadzone do programu studiów specjalizacji: rzeźba na kierunku: Edukacja Artystyczna WA UMCS.
 • 2017 roku wspólnie z Wydziałem Chemii UMCS uczestniczył w pracach komisji opracowującej innowacyjny kierunek na poziomie studiów licencjackich - Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej. W kwietniu 2018 roku Komisja Certyfikacyjna przyznała specjalności Certyfikat i Znak, Jakości „Studia z Przyszłością”, ponadto specjalność otrzymał Certyfikat Nadzwyczajny „Lider, Jakości Kształcenia” na rok 2018.
 • Organizator i kurator wystaw końcoworocznych i poplenerowych prac studenckich w Miejskich Ośrodkach Kultury oraz w Galerii UMCS.

 


Działalność naukowa

Wykaz najważniejszych osiągnięć:

 10 publikacji naukowych m.in.:

 • 22. Wschodni Salon Sztuki. Mistrzowie drzeworytu i linorytu współczesnego, (red. Wojciech  Mendzelewski), Lublin, UMCS,   2017 - redakcja monografii naukowej
 • 23. Wschodni Salon Sztuki. Sztuka, jako przestrzeń wolności?, (red. Wojciech Mendzelewski, Jolanta Męderowicz, Elżbieta Błotnicka-Mazur), Lublin, KUL,  2018
 • 23 Wschodni Salon Sztuki. Przestrzeń otwarta – przestrzeń zamknięta, (red. Wojciech Mendzelewski, Jolanta Męderowicz), Lublin, UMCS,  2019
 • Historia Okręgu Lubelskiego ZPAP, [w] Art.-Tak, ZPAP, 2014, s. 90-95
 • 80-lecie Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, ZPAP OL, Lublin 2016,   s. 6-16.
 • Kultura w stanie oblężenia, [w] 21. Wschodni Salon Sztuki -Wojna kulturowa. Spór 
  o pryncypia   sztuki czy ideologie?.  ZPAP OL, Lublin, 2016, s. 34-39.

Wystawy indywidualne:

 •  Rzeźba Wojciech Mendzelewski-Wystawa Jubileuszowa 20-lecia pracy twórczej, 2014, Galeria WBP im H. Łopacińskiego, Polska.
 • Struktura trwania- Wojciech Mendzelewski, 2015, Muzeum Dwory Karwacjanów 
  i Gładyszów w Gorlicach, Muzeum Kasztel w Szymbarku,  Polska.
 • Obiekty - Wojciech Mendzelewski, 2017, Galeria ”Na wprost” Iława, Polska.
  Struktury - tekstury, 2017, Galeria MOK Dębica, Polska.
 • Pamiątki, 2017, Galeria „Pryzmat”, ZPAP OK, Kraków, Polska.
 • Faktory pamięci, 2017, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Ustka, Polska.

Pełnienie funkcji kuratora, kierownika projektu 20 wydarzeń artystycznych m.in.:

·        Międzynarodowe Lubelskie Spotkania ze sztuką  w latach 2014-2019 - plener i wystawa

·        Wschodni Salon Sztuki w Lublinie w latach 2014-2019

·        Objazdowa Galeria Sztuki ZPAP (w sumie 60 indywidualnych wystaw w galeriach Miasta Lublin)w latach 2014-2019

·        Organizator i kierownik 2-ch międzynarodowych i 6-miu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych poświęconych sztuce współczesnej.

 

Członkiem:  Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin,  Rady Kultury Miasta Lublin, Komisji do spraw wznoszenia pomników Miasta Lublin, Rady Programowej Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej „Geosfera” –Jaworzno, Rady Programowej Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce.