Wybory do Senatu 2020 - WMFiI

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wydziału Matematyki  Fizyki i Informatyki

informuje, że


w dniu 29 czerwca 2020 r. w godzinach 14.00-14.30

odbędą się wybory do senatu UMCS

jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku

profesora lub profesora uczelni z Instytutu Fizyki

_______________________________________________________________________________________
w dniu 6 lipca 2020 r. w godzinach 10.00-10.30

odbędą się wybory do senatu UMCS

jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na  stanowisku 

profesora lub profesora uczelni z Instytutu Matematyki

______________________________________________________________________________________________

w dniu 7 lipca 2020 r. w godzinach 10.00-10.30

odbędą się wybory do senatu UMCS

jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku 

profesora lub profesora uczelni z Instytutu Informatyki

_______________________________________________________________________________________________

w dniu 8 lipca 2020 r. w godzinach 10.00-10.30

odbędą się wybory do senatu UMCS jednego przedstawiciela nauczycieli

akademickich zatrudnionych na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki

na innych stanowiskach niż profesor lub profesor uczelni

____________________________________________________________________________

 Głosowanie we wszystkich grupach odbędzie się w systemie  USOS-Wybory

Równolegle prowadzona będzie wideo-konferencja w MS-TEAMs


Zgłoszenia kandydatów do Senatu UMCS w Lublinie będą przyjmowane wyłącznie poprzez złożenie zgłoszenia w formie pisemnej wraz ze zgodą na kandydowanie oraz oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego w dniach:

25.06.2020-26.06.2020 r. i 29.06.2020 r. (Fizyka) oraz1.07.2020-3.07.2020 r. (pozostałe grupy)

w godz. 9.00-12.00 w pokojach 7 i 7A w Dziekanacie Wydziału MFiI

Kandydatem na senatora może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944– 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (1 września 2020).

Wydziałowa Komisja Wyborcza


ZAŁĄCZNIKI:


Zgłoszenie kandydata Senat 2020-2024

Oświadczenie Senat

 

 

 

 

 

  Aktualności

  Autor
  Małgorzata Lipczyńska
  Data dodania
  25 czerwca 2020