Szkolenie „Edukacja osób z niepełnosprawnościami - komunikacja, umiejętność radzenia sobie z sytuacją kryzysową, interwencja kryzysowa” dla 50 osób

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Edukacja osób z niepełnosprawnościami - komunikacja, umiejętność radzenia sobie z sytuacja kryzysowa, interwencja kryzysowa” realizowane w ramach projektu „Dostępny UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem szkolenia jest podniesienie przez uczestników/czki szkolenia umiejętności komunikacyjnych, m.in. w zakresie porozumiewania się z osobami z niepełnosprawnością oraz nabycie przez nich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Do udziału zapraszamy pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zatrudnionych na stanowiskach nauczyciela akademickiego. Zajęcia trwają 8 godzin dydaktycznych. Odbędą się w 5 grupach w terminie do uzgodnienia (planowo w okresie luty-czerwiec 2021).

Nabór trwa do 15.02.2021 r. lub do wyczerpania miejsc.

Dodatkowe informacje znajdują sie w poniższym linku:

Link - Szkolenie „Edukacja osób z niepełnosprawnościami - komunikacja, umiejętność radzenia sobie z sytuacją kryzysową, interwencja kryzysowa”


 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    27 stycznia 2021