Sympozjum legislacyjne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Mechanizmy zewnętrznego oddziaływania na proces prawodawczy"

Szanowni Państwo, Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS jako partner wydarzenia
ma przyjemność poinformować, że w dniach 18-19 maja 2023 r. w Lublinie odbędzie się Sympozjum legislacyjne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, w tym roku organizowana pt. „Mechanizmy zewnętrznego oddziaływania na proces prawodawczy”.
Jest to kolejna edycja wydarzenia, które w ubiegłym roku zostało poświęcone znaczeniu procedur stanowienia prawa. W tym roku będziemy kontynuować dyskusję na temat procesu prawodawczego, tym razem jednak postanowiliśmy skoncentrować się mechanizmach zewnętrznego oddziaływania na proces prawodawczy. Procedury stanowienia prawa nie ograniczają się bowiem do wyznaczania reguł postępowania organów władzy publicznej. Uczestnikami procesu są również inne podmioty, w tym te, na których sytuację prawną wpływać będą projektowane regulacje. W tym kontekście procedury prawodawcze powinny być postrzegane jako element negocjacyjnego modelu tworzenia prawa. Konsultacje i opiniowanie projektu aktu prawnego, prawo petycji, czy instytucja referendum – to zagadnienia, którym chcemy poświęcić dyskusję w trakcie tegorocznej Konferencji. Na partycypację społeczną w procesie stanowienia prawa spojrzymy zarówno z perspektywy prawodawcy – organów władzy publicznej, jak i z perspektywy innych podmiotów (samorządów zawodowych, organizacji pracodawców oraz organizacji społecznych), rozważając ich założony i realny wpływ na proces prawodawczy na tle rozwiązań prawnych i praktyki tworzenia prawa.
Do udziału w wydarzeniu, tak jak w ubiegłym roku, zostali zaproszeni zarówno teoretycy prawa, jak i praktycy, a w szczególności pracownicy organów władzy publicznej oraz przedstawiciele samorządów zawodowych, organizacji pracodawców oraz organizacji pozarządowych, których doświadczenie pozwoli spojrzeć na praktyczne aspekty partycypacji społecznej w trakcie prac ustawodawczych.
Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica we współpracy z Centrum Badań nad Parlamentaryzmem na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W załączeniu przekazujemy Państwu program Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu powinny przesłać formularz zgłoszeniowy we wskazanym w nim terminie.

Link do pobrania formularza zgłoszeniowego:

http://hostuje.net/file.php?id=a9c280154ffa0efe3a98b9d35258d21d&fbclid=IwAR1zc8LcXNFFQ5CTtzualoMTOORxLagMcmw-3E-7B3r3CEuZAkWhor6uXEo

    Aktualności

    Autor
    Mateusz Artemuk
    Data dodania
    6 maja 2023