Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Prawników
Wydział Prawa i Administracji UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
pokój 016 (poziom -1, obok restauracji "Bazylia")

Informacje kontaktowe:
tel.: (081) 537-53-82
e-mail: sknp@sknp.umcs.lublin.pl
e-mail SZN: szn.sknp.umcs@gmail.com
Facebook: fb.com/sknpumcs

Bezpośredni kontakt:
Prezes SKNP UMCS
Maksym Bonarek
e-mail: prezes@sknp.umcs.lublin.pl
nr tel. 728 864 633 

Kontakt z przewodniczącymi sekcji oraz kanały komunikacyjne członków podano w zakładce Prezydium.