XLVI Środowiskowy Konkurs Krasomówczy - 15 marca 2018 r.

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zaprasza do wzięcia udziału w XLVI edycji Środowiskowego Konkursu Krasomówczego, który odbędzie się 15 marca 2018 r. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Konkurs, organizowany nieprzerwanie od 1973 roku przez nasze Koło, cieszy się uznaniem i renomą w lokalnym środowisku praktyki prawniczej będąc jednocześnie najstarszym tego typu przedsięwzięciem w kraju. Obecnie, Konkurs stanowi I etap Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

Stworzenie warunków rozprawy sądowej pozwala rozwinąć umiejętności autoprezentacji i publicznego przemawiania, umożliwiając także studentom wcielenie się w rolę praktyków prawa. Jesteśmy przekonani, że przygotowywany Konkurs zbliży studentów do właściwości wykonywania zawodów prawniczych oraz przyczyni się do rozwijania umiejętności kreatywnej argumentacji. Ponadto, fakt nieprzerwanej organizacji wydarzenia wskazuje na duże zainteresowanie zarówno wśród społeczności akademickiej, jak i podmiotów współpracujących przy realizacji przedsięwzięcia.

W skład Jury Konkursu wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni WPiA UMCS, przedstawiciele lubelskich instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz samorządów prawniczych. Dla laureatów przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe i pieniężne. Uczestnicy Konkursu, jak co roku, wygłoszą mowę końcową w sprawie karnej, cywilnej oraz sądowoadministracyjnej w oparciu o przygotowane wcześniej kazusy, stworzone na podstawie rzeczywistych akt sprawy.

Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS, którzy ukończyli co najmniej I rok studiów jednolitych magisterskich lub I rok studiów licencjackich.

Rejestracja uczestników potrwa do 2 marca 2018 r. do godz. 23:59. Przystąpienie do Konkursu wymaga wypełnienia oraz przesłania formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod następującym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1Drqrykqa_19fYLBI8H8JTn1m_x8EMl0LzKIptlY-crc/edit.

Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przed jego złożeniem prosimy wszystkich zainteresowanych udziałem o zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu XLVI Środowiskowego Konkursu Krasomówczego.

Ilość miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno tych, którzy chcą wcielić się w rolę jednej ze stron procesowych, jak i te osoby, które chcą śledzić oratorskie poczynania swoich koleżanek i kolegów. Wstęp na konkurs w charakterze słuchacza jest wolny i nie wymaga rejestracji.