Rejestracja na wydarzenia

 

2021

 

OKN "Instytucja rodziny w polskim systemie prawnym" 14 stycznia 2022 r.

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdIyH3sBnKo5h.../viewform

OKN "Między duchem a literą - problematyka stosowania prawa w Polsce" 22 grudnia 2021 r.

https://forms.gle/gzPeP42SqB94pDxK7

OKN "Rola ONZ w stosunkach międzynarodowych w ujęciu historyczno-prawnym" 16 grudnia 2021 r.

https://forms.gle/aWJVTrD4SYjnm5Ep7


 

2020

 

X Zjazd Prawników-Administratywistów "Formy prowadzenia działalności gospodarczej i wsparcia przedsiębiorców" 16-17 Kwietnia 2020 r.

https://forms.gle/rugo6BtunRaXEWpZ9

XLVIII Środowiskowy Konkurs Krasomówczy 18 Marca 2020 r.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRz3v04muLhwPps3uLfThgVnuVyVAEVHDkkmGSsTypCZ9Tgw/viewform?usp=sf_link

OKN "Szkolnictwo wyższe w dobie ustawy 2.0" 13 Marca 2020 r.

https://forms.gle/Tfcb1BesPPU4G31b7

OKN "Reforma polskiej procedury cywilnej w teorii i praktyce" 3 Marca 2020 r.

 https://docs.google.com/forms/d/1yKjUGTo8s6eN7SlS68urCM25LExU_1TXrd-bRttQzYM/edit

 


2018

  

VIII Zjazd Prawników-Administratywistów "Podmioty i podmiotowość w prawie cywilnym" 26-27 kwietnia 2018 r.
https://www.dropbox.com/s/xfynmztwf7xjvod/Formularz%20Zg%C5%82oszeniowy%20VIII%20Zjazd.pdf?dl=0 

XLVI Środowiskowy Konkurs Krasomówczy 15 marca 2018 r.
https://docs.google.com/forms/d/1Drqrykqa_19fYLBI8H8JTn1m_x8EMl0LzKIptlY-crc/edit

OKN "Kodyfikacje prawa w II Rzeczypospolitej - sukcesy i porażki" 10 maja 2018 r.
http://www.umcs.pl/pl/enqForm,formularz-zgloszeniowy-na-ogolnopolska-konferencje-naukowa-pt-kodyfikacja-prawa-ii-rzeczypospolitej-sukcesy-i-porazki,336.html

OKN "Kryptonim - cela. Polskie wydarzenia krymianlne XX i XXI wieku" 23 marca 2018 r.
http://www.umcs.pl/pl/enqForm,formularz-zgloszeniowy-na-ogolnopolska-konferencje-naukowa-pt-kodyfikacja-prawa-ii-rzeczypospolitej-sukcesy-i-porazki,336.html

Konkurs na Glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego
https://www.dropbox.com/s/4o3jqc847donoa7/Karta-zgłoszeniowa.pdf?dl=0