Prezydium

Od czasu powstania na Wydziale struktury instytutowej działają w Kole cztery sekcje jako jednostki stałe, pokrywające się w swym nazewnictwie ze strukturą instytutową:


• Sekcja Historii i Teorii Państwa i Prawa,
• Sekcja Prawa Publicznego,
• Sekcja Prawa Cywilnego,
• Sekcja Prawa Karnego.