OKN "Kodyfikacja prawa w II Rzeczypospolitej - sukcesy i porażki" 10 maja 2018 r.

 

W sto lat po odzyskaniu niepodległości,

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Katedrą Historii Państwa i Prawa UMCS,

Ma zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem: "Kodyfikacja prawa w II Rzeczypospolitej- sukcesy i porażki".

Młode odrodzone państwo Polskie, pozszywane z wielu różnych części, z wieloma obowiązującymi procedurami, przepisami, z różnorodną ludnością i zwyczajami stanęło przed wyzwaniem przeprowadzenia reform istotnych dla prawidłowego funkcjonowania państwa- w tym reform prawa.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. działalność kodyfikacyjną organów, ze szczególnym uwzględnieniem Komisji Kodyfikacyjnej i pracy jej wydziałów; dziedziny kodyfikacji, analizę porównawczą ówczesnych przepisów prawa, krytyczną ocenę powstałych kodeksów oraz ich współczesne dziedzictwo.

Konferencja odbędzie się 10 maja (tj. czwartek) 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie o godzinie 11.30.

Konferencja adresowana jest do studentów i doktorantów pochodzących z ośrodków akademickich z całej Polski.

Wystąpienie na konferencji nie powinno przekraczać 12 minut. Oplata za czynny udział wynosi 60 zł, a dla prelegentów przewidziany jest obiad w restauracji wydziałowej. Więcej szczegółów dotyczących pakietu konferencyjnego, przekażemy przy stanowisku rejestracji w dniu wydarzenia.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na następnej stronie. Rejestracji można dokonywać do 10 kwietnia 2018 roku do godziny 23.59. Informacje o przyjęciu otrzymają Państwo drogą mailową. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów. Zgłoszenia, które nie będą spełniały ww. wymogów, będą odrzucone.


W przypadku pytań prosimy na kontakt drogą mailową:
shitpp.sknp.umcs@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS