Czasopismo Ars Iuridica

Ars Iuridica

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS w latach 1998-2019 wydawało czasopismo ,,Studenckie Zeszyty Naukowe”. Przerwa wydawnicza spowodowana pandemią wirusa SARS-CoV-2, której negatywne skutki objęły niemal wszystkie aspekty działalności naukowej, stanowiła podstawę do reaktywacji Studenckich Zeszytów Naukowych pod nową nazwą Ars Iuridica.

Zakres tematyczny Ars Iuridica obejmuje wszystkie dyscypliny nauk prawnych, a także zagadnienia interdyscyplinarne. Czasopismo ukazuje się regularnie dwa razy w roku, przy czym możliwe są numery specjalne, publikowane jako numery dodatkowe. W Ars Iuridica publikowane są artykuły naukowe, glosy oraz sprawozdania z konferencji w języku polskim oraz angielskim. Czasopismo ukazuje się w formie elektronicznej na zasadach otwartego dostępu.

 

Więcej informacji: https://journals.umcs.pl/szn/index

 

e-ISSN 2956-6800

 

Zespół redakcyjny:

• redaktor naczelny: dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS

• zastępca redaktora naczelnego: dr Mateusz Chrzanowski

• zastępca redaktora naczelnego: Michał Janik

• redaktor zarządzający: Karol Adamczyk

• sekretarz redakcji: Grzegorz Ossor

• członek redakcji: Patryk Kazubski

• członek redakcji: Jakub Bobiarski

• redaktor statystyczny: dr Sławomir Pilipiec

 

Redaktorzy tematyczni

Tomasz Demendecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Jakub Kosowski, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Bartosz Liżewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska, Polska

Grzegorz Smyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Kamil Sikora, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

 

Rada naukowa / Academic Council

Andrzej Jakubecki, (Przewodniczący), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Ireneusz Nowikowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Olesia Radyszewska, Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina

Vasyl Kostyckyi

Wałerij Seredu, Rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, Ukraina

Anton Demchuk, Katedra Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej Wydziału Prawa Wschodnioeuropejskiego Nacjonalnego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina

Tatyana Antsupova, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Międzynarodowego Uniwersytetu Humanitarnego w Odessie, Ukraina