Poczet Prezesów

Pełna, chronologiczna lista wszystkich Prezesów SKNP od początku powstania naszej Organizacji, czyli roku 1959. Znamienici członkowie, którzy wnieśli cenny wkład w działalność naszej Organizacji nie pełniąc funkcji Prezesa, zostali wymienieni w rysie historycznym.


• 1959/1960 Jerzy Zawisza
• 1960/1961 Tadeusz Madej
• 1961/1962 Władysław Stworowski
• 1962/1963 Wojciech Beer
• 1963/1964 Bogusław Morawski
• 1964/1965 Ryszard Pusz
• 1965/1966 Maria Smołka-Day
• 1966/1967 Maria Smołka-Day
• 1967/1968 Teresa Liszcz
• 1968/1969 Janusz Strzępka
• 1969/1970 Paweł Smoczyński
• 1970/1971 Paweł Smoczyński
• 1971/1972 Mirosław Nazar
• 1972/1973 Henryk Wyszyński
• 1973/1974 Jan Barcz
• 1974/1975 Jan Barcz
• 1975/1976 Witold Kostrzewski
• 1976/1977 Antoni Hanusz
• 1977/1978 Andrzej Bączkowski
• 1978/1979 Andrzej Bączkowski
• 1979/1980 Mirosław Granat
• 1980/1981 Piotr Sendecki
• 1981/1982 Robert Kośmiej
• 1982/1983 Robert Kośmiej
• 1984/1985 Wojciech Orłowski
• 1985/1986 Janusz Niczyporuk
• 1986/1987 Mirosław Pucek
• 1987/1988 Artur Piotrowski
• 1988/1989 Artur Piotrowski
• 1989/1990 Krzysztof Adamski
• 1990/1991 Piotr Witkowski
• 1991/1992 Piotr Witkowski
• 1992/1993 Artur Skwarzyński
• 1993/1994 Bartłomiej Komisarczuk
• 1994/1995 Robert Bogacewicz
• 1995/1996 Andrzej Kraczkowski
• 1996/1997 Tomasz Lebowa
• 1997/1998 Tomasz Lebowa
• 1998/1999 Lesław Grzonka
• 1999/2000 Jarosław Kostrubiec
• 2000/2001 Marek Nowak
• 2001/2002 Marek Nowak
• 2002/2003 Paweł Mróz
• 2003/2004 Wojciech Wilk
• 2004/2005 Joanna Rusak
• 2005/2006 Sławomir Chomoncik
• 2006/2007 Artur Kotowski
• 2007/2008 Artur Kotowski
• 2008/2009 Mateusz Grochowski
• 2009/2010 Mateusz Grochowski
• 2010/2011 Mateusz Chrzanowski
• 2011/2012 Anna Stankiewicz-Malec
• 2012/2013 Małgorzata Pietrzak
• 2013/2014 Łukasz Bolesta
• 2014/2015 Joanna Nowak
• 2015/2016 Tomasz Drab
• 2016/2017 Agata Lipińska
• 2017/2018 Maksym Bonarek
• 2018/2019 Aleksandra Grzyb
• 2019/2020 Krzysztof Niewęgłowski
• 2020/2021 Paulina Augustyn
• 2021/2022 Karolina Bała
• 2022/2023 Aleksandra Poślednik