OKN "Kodeks postępowania administracyjnego rok po nowelizacji - teoria i praktyka" 9 marca 2018 r.

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS oraz Koło Naukowe Prawa Zamówień Publicznych UMCS mają zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Kodeks postępowania administracyjnego rok po nowelizacji – teoria i praktyka".

Konferencja odbędzie się 9 marca 2018 r. (tj. piątek) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej. Godzina rozpoczęcia oraz dokładna sala, w której odbędzie się wydarzenie zostaną podane w najbliższym czasie. Konferencja adresowana jest do studentów oraz doktorantów z krajowych ośrodków akademickich.

Czas wystąpienia na konferencji nie powinien przekroczyć 10 minut.

Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 50zł, a uiszczana będzie przy okazji rejestracji w dniu konferencji. W ramach opłaty przewidziany jest obiad w restauracji wydziałowej. Więcej szczegółów dotyczących pakietu konferencyjnego, przekażemy przy stanowisku rejestracji w dniu wydarzenia. Przewidujemy możliwość wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie biernym, jednakże warunkiem jego otrzymania jest obecność na co najmniej dwóch panelach konferencyjnych.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie: https://goo.gl/forms/zGTupX8limw2GKDE3 . Rejestracji można dokonywać do 26 lutego 2018 roku do godziny 23:59. Informację o przyjęciu na konferencję otrzymają Państwo drogą mailową w ciągu kilku dni od zakończenia rejestracji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów. Zgłoszenia, które nie będą spełniały wymogów formalnych, będą odrzucane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową: saipp.sknp.umcs@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy!
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS