Zarząd

Na czele naszego Koła stoi Zarząd, który koordynuje prace całej organizacji. W skład Zarządu w roku akademickim 2020/2021 wchodzą:


Prezes – Paulina Augustyn
________________________________________

Wiceprezes ds. naukowych – Karolina Bała
________________________________________

Wiceprezes ds. organizacyjnych – Karol Jamróz
________________________________________

Sekretarz – Justyna Telenga
________________________________________

Skarbnik – Jan Łomża