Zarząd

Na czele naszego Koła stoi Zarząd, który koordynuje prace całej organizacji. W skład Zarządu w roku akademickim 2022/2023 wchodzą:


Prezes – Aleksandra Poślednik
________________________________________

Wiceprezes ds. naukowych – Justyna Telenga
________________________________________

Wiceprezes ds. organizacyjnych – Magdalena Gębczyńska
________________________________________

Sekretarz – Monika Wójtowicz
________________________________________

Skarbnik – Michał Janik