Zarząd

Na czele naszego Koła stoi Zarząd, który koordynuje prace całej organizacji. W skład Zarządu w roku akademickim 2023/2024 wchodzą:


Prezes – Michał Janik
________________________________________

Wiceprezes ds. naukowych – Karol Adamczyk
________________________________________

Wiceprezes ds. organizacyjnych – Dominika Matyjaszczyk
________________________________________

Sekretarz – Zuzanna Pożarowszczyk
________________________________________

Skarbnik – Patryk Kazubski