Zarząd

Na czele naszego Koła stoi Zarząd, który koordynuje prace całej organizacji. W skład Zarządu w roku akademickim 2017/2018 wchodzą:


Prezes – Maksym Bonarek
________________________________________

Wiceprezes ds. naukowych – Marek Mierzwa
________________________________________

Wiceprezes ds. organizacyjnych – Karolina Strzelecka
________________________________________

Sekretarz – Marcin Bubicz
________________________________________

Skarbnik – Aleksandra Grzyb