Zarząd

Na czele naszego Koła stoi Zarząd, który koordynuje prace całej organizacji. W skład Zarządu w roku akademickim 2021/2022 wchodzą:


Prezes – Karolina Bała
________________________________________

Wiceprezes ds. naukowych – Jarosław Boczek
________________________________________

Wiceprezes ds. organizacyjnych – Aleksandra Poślednik
________________________________________

Sekretarz – Justyna Telenga
________________________________________

Skarbnik – Mateusz Artemuk