Konkurs na Glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego

 

 

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego. Konkurs ten organizowany jest przez Sekcję Prawa Cywilnego SKNP UMCS pod patronatem Katedry Prawa Cywilnego WPiA UMCS.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy konkursowej w postaci glosy do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2017r.(II CSK 107/16). Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów studiów jednolitych magisterskich kierunku prawo oraz studentów studiów II stopnia kierunków: administracja i prawno-biznesowy WPiA UMCS w Lublinie.

Przystąpienie do Konkursu wymaga złożenia w terminie do 13 kwietnia 2018r. (piątek) pracy konkursowej, karty zgłoszeniowej i oświadczenia uczestnika w siedzibie SKNP UMCS – pokój 016 w budynku WPiA UMCS. Termin ogłoszenia wyników zostanie podany po zamknięciu terminu wpływania prac. Dla autorów trzech najlepszych prac konkursowych przewidziane są nagrody (szczegóły dotyczące nagród zostaną podane wkrótce), natomiast wśród pozostałych uczestników Organizator Konkursu przewiduje możliwość przyznania przez Sąd Konkursowy wyróżnień.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą: dr hab. Krzysztof Topolewski (przewodniczący) ,dr Michał Zalewski, dr Piotr Piskozub oraz dr Agnieszka Szczekala.

W załączonych linkach znajdują się:
1. Regulamin konkursu:
https://www.dropbox.com/s/pzrzt06pa9k16dc/Regulamin.pdf?dl=0

2.Karta zgłoszeniowa:
https://www.dropbox.com/s/4o3jqc847donoa7/Karta-zgłoszeniowa.pdf?dl=0

3. Deklaracja dotycząca praw autorskich:
https://www.dropbox.com/s/o0mz7z577o74l5f/deklaracja.pdf?dl=0

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: spc.sknp.umcs@gmail.com