OKN "Szkolnictwo wyższe w dobie ustawy 2.0" 13 Marca 2020 r.

 

 

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS oraz Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS mają zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Szkolnictwo wyższe w dobie Ustawy 2.0”, która odbędzie się 13 marca 2020 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Ustawa 2.0, czy Konstytucja dla Nauki, jak powszechnie nazywa się Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w założeniach miała m.in. wprowadzić nowy model skutecznego zarządzania uczelniami, poszerzyć ich autonomię, wprowadzić nowy model kształcenia doktorów, zreformować system finansowania uczelni oraz zrównoważyć rozwój szkolnictwa wyższego w całej Polsce. Celem organizowanej Konferencji jest poruszenie zagadnienia obrazu współczesnego szkolnictwa wyższego – zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Jako organizatorzy pragniemy przygotować miejsce do apolitycznej debaty nad tematami związanymi m.in. z wprowadzonymi poprzez Ustawę 2.0 zmianami czy obszarami szkolnictwa wyższego, które dopiero czekają na reformę. Mile widziane będą również referaty o tematyce porównawczej, które pozwolą na nakreślenie szerszego kontekstu kształcenia akademickiego w różnych państwach świata.

Powyższe zagadnienia służą jedynie do zarysowania tematyki wystąpień i nie wyczerpują ich katalogu.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:
https://forms.gle/Tfcb1BesPPU4G31b7

Zgłoszenia należy składać do 15 lutego 2020 r.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł i będzie pobierana przy rejestracji w dniu wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!