XLVIII Środowiskowy Konkurs Krasomówczy - 18 marca 2020 r.

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, zaprasza do wzięcia udziału w XLVIII edycji Środowiskowego Konkursu Krasomówczego, który odbędzie się 18 marca 2020 r. na Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Konkurs, który jest organizowany nieprzerwanie od 1973 roku przez nasze Koło cieszy się uznaniem i renomą w lokalnym środowisku praktyki prawniczej oraz pozwala rozwinąć przydatne w zawodzie prawnika umiejętności autoprezentacji i publicznego przemawiania. W skład Jury Konkursu wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni WPiA UMCS, przedstawiciele lubelskich instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz samorządów prawniczych. Dla laureatów przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe i pieniężne. Uczestnicy Konkursu, jak co roku, wygłoszą mowę końcową w sprawie karnej, cywilnej oraz sądowoadministracyjnej w oparciu o przygotowane wcześniej kazusy stworzone na podstawie rzeczywistych akt sprawy.
Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS, którzy ukończyli co najmniej I rok studiów jednolitych magisterskich lub I rok studiów licencjackich.

Zapisy dla chętnych potrwają do 25 lutego 2020 r. do godz. 23:59.

Przystąpienie do Konkursu wymaga wypełnienia oraz przesłania formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRz3v04muLhwPps3uLfThgVnuVyVAEVHDkkmGSsTypCZ9Tgw/viewform?fbclid=IwAR2C08Osnz_6_SxBemGutxJevIp9exiAIA8H4_sxGCs1MH0o_Qb0i17Z5PQ
Ilość miejsc ograniczona. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno tych, którzy chcą wcielić się w rolę jednej ze stron procesowych, jak i te osoby, które chcą śledzić oratorskie poczynania swoich koleżanek i kolegów. Wstęp na konkurs w charakterze słuchacza jest wolny i nie wymaga rejestracji.

Regulamin konkursu:
https://www.dropbox.com/scl/fi/2oqlw7czh9shjz4va7cep/Regulamin-KK-2020.doc?dl=0&rlkey=omx8uyk3aiocaj8hr5rob677m&fbclid=IwAR2XUO9fWRGPSR7bebvAfxGrIFyRY3UF6MxW9cs6P3EjbCFATS41JIp6qPk