XLIX Środowiskowy Konkurs Krasomówczy - 23 marca 2022 r.

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, zaprasza do wzięcia udziału w XLIX edycji Środowiskowego Konkursu Krasomówczego, który odbędzie się 23 marca 2022 r. na Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Konkurs, który jest organizowany nieprzerwanie od 1973 roku przez nasze Koło cieszy się uznaniem i renomą w lokalnym środowisku praktyki prawniczej oraz pozwala rozwinąć przydatne w zawodzie prawnika umiejętności autoprezentacji i publicznego przemawiania. W skład Jury Konkursu wchodzą pracownicy badawczo-dydaktyczni WPiA UMCS, przedstawiciele lubelskich instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz samorządów prawniczych. Dla laureatów przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe i pieniężne.

Uczestnicy Konkursu, jak co roku, wygłoszą mowę końcową w sprawie karnej, cywilnej, sądowoadministracyjnej oraz sprawy z zakresu prawa pracy w oparciu o przygotowane wcześniej kazusy stworzone na podstawie rzeczywistych akt sprawy.

Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS, którzy ukończyli co najmniej I rok studiów jednolitych magisterskich lub I rok studiów licencjackich. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Regulamin:
https://drive.google.com/.../1ILJFH8d5mIqmE8Y0.../view...

W celu zgłoszenia się do udziału w Konkursie, należy wypełnić poniższy formularz:
https://docs.google.com/.../1AjMYyYd8.../viewform...

Formularz należy wypełnić do dnia 6 marca 2022 r. (niedziela) do godziny 23:59.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno tych, którzy chcą wcielić się w rolę jednej ze stron procesowych, jak i te osoby, które chcą śledzić oratorskie poczynania swoich koleżanek i kolegów. Z uwagi na aktualnie panującą sytuację epidemiologiczną, Konkurs odbędzie się bez widowni. Przebieg wydarzenia będzie można śledzić za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Udział w charakterze słuchacza nie będzie wymagał rejestracji.

Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia należy kierować za pośrednictwem Facebook'a lub drogą mailową na adres:
sknp.umcs.wpia@gmail.com