OKN "Systemy stanowienia prawa i mechanizmy jego kontroli" 8 stycznia 2018 r.

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "System stanowienia prawa i mechanizmy jego kontroli" organizowaną przez Sekcję Historii i Teorii Państwa i Prawa, we współpracy z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa.

Uroczyste rozpoczęcie konferencji odbędzie się 8 stycznia 2018 r. (tj. poniedziałek) w Sali Posiedzeń Rady Wydziału WPiA UMCS o godz. 11:30. Konferencja adresowana jest do studentów oraz doktorantów z krajowych ośrodków akademickich.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. problematykę podstaw konstytucyjnych stanowienia prawa, procesów legislacyjnych i sposobów ich kontroli w krajach europejskich. Pod uwagę zostanie także wzięty udział obywateli w monitorowaniu przebiegu procesu legislacyjnego, a także odpowiedzialności organów ustawodawczych. Ponadto, w ujęciu komparatystycznym zostaną przedstawione procesy legislacyjne państw europejskich, których przeszłość i kierunek zmian staną się przedmiotem wspólnej dyskusji.

Wystąpienie na konferencji nie powinno przekraczać 12 minut.

Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 50zł. W ramach opłaty przewidziany jest obiad w restauracji wydziałowej. Więcej szczegółów dotyczących pakietu konferencyjnego, przekażemy przy stanowisku rejestracji w dniu wydarzenia.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1NtwNsYDR1Dc854mEMQCOlU9BZtjujjrQARqK-gbHADs/edit . Rejestracji można dokonywać do 22 grudnia 2017 roku do godziny 23:59. Informację o przyjęciu na konferencję otrzymają Państwo drogą mailową w ciągu kilku dni od zakończenia rejestracji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów. Zgłoszenia, które nie będą spełniały ww. wymogów, będą odrzucane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową: shitpp.sknp.umcs@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

Załączniki