Dołącz do nas!

Członkiem SKNP UMCS może zostać student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a w szczególności Wydziału Prawa i Administracji UMCS, który zobowiązuje się do:

• postępowania zgodnie z prawem obowiązującym w Uczelni,
• postępowania zgodnie z statutem Koła,
• stosowania się do uchwał władz Koła,
• czynnego i stałego udziału w pracach Koła,
• uczestnictwa w spotkaniach Koła,
• godnego reprezentowania Koła,
• dbania o dobre imię Koła,
• uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
• rzetelnego spełniania przyjętych na siebie obowiązków,
• regularnego opłacania składek członkowskich.

Status Członka może uzyskać każdy student, który wyrazi taką wolę. W tym celu należy wypełnić pisemną deklarację członkowską, opłacić składkę członkowską w wysokości 30 zł za cały rok akademicki, złożyć je w siedzibie Koła (pokój 016), a następnie Zarząd Koła decyzją akceptuje deklarację i przyjmuje kandydata w poczet członków Koła. Na każdego nowego członka czeka zestaw startowy SKNP UMCS!

Formularze deklaracji znajdują się także w siedzibie Koła.