Konkurs Wiedzy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS zaprasza studentów II roku prawa oraz I roku administracji I stopnia WPiA UMCS w Lublinie do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Sekcję Prawa Cywilnego SKNP UMCS pod patronatem Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego WPiA UMCS.

Konkurs będzie składał się z II etapów. Zadaniem uczestników
I etapu będzie rozwiązanie testu składającego się pytań jedno- i wielokrotnego wyboru oraz udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte. Po jego sprawdzeniu 5 uczestników z najlepszymi wynikami weźmie udział w etapie finałowym. Ta część będzie miała formę ustną i polegać będzie na wygłoszeniu wystąpienia przed Komisją Konkursową.

Dla autorów najlepszych wystąpień konkursowych przewidziane są atrakcyjne nagrody (szczegóły dotyczące nagród zostaną podane już wkrótce).

Harmonogram:
1. Etap pisemny: 13 grudnia 2017 r. (środa), godz.19:30, Aula „B” WPiA UMCS;
2. Etap finałowy: 9 stycznia 2018 r. (wtorek), godz. 12:45, Aula „A” WPiA UMCS.

Zakres materiału:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
2. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
3. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
4. Informacje biograficzne o obecnym Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka oraz o ich poprzednikach, działalności, a także statusie prawnym Biura RPO i RPD.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielami Sekcji Prawa Cywilnego (indywidualnie lub przez wysłanie maila na adres: spc.sknp.umcs@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy!
Studencie Koło Naukowe Prawników UMCS