OKN "Międzynarodowy obrót cywilnoprawny" 2 marca 2018 r.

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ma zaszczy zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Międzynarodowy obrót cywilnoprawny”, organizowaną przez Sekcję Prawa Cywilnego we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Konferencja odbędzie się 2 marca 2018 r. (piątek) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Godzina rozpoczęcia oraz dokładna sala, w której odbędzie się wydarzenie zostaną podane w najbliższym czasie. Konferencja adresowana jest do studentów oraz doktorantów z krajowych ośrodków akademickich.

Tematyka wydarzenia obejmuje kwestie dotyczące przede wszystkim międzynarodowego postępowania cywilnego czy arbitrażu, a także znaczenia norm kolizyjno-prawnych czy zwyczajów handlowych we współczesnym świecie. Celem konferencji jest z jednej strony teoretyczne spojrzenie na poszczególne zagadnienia związane z tym tematem, a z drugiej strony przedstawienie i omówienie aspektów praktycznych związanych z cywilno-prawnym obrotem międzynarodowym.

Czas wystąpienia na konferencji nie powinien przekroczyć 10 minut.

Opłata za czynny udział wynosi 50 zł, a uiszczana będzie przy okazji rejestracji w dniu konferencji. W ramach opłaty przewidziany jest obiad w restauracji wydziałowej. Więcej szczegółów dotyczących pakietu konferencyjnego przekażemy przy stanowisku rejestracji w dniu wydarzenia. Przewidujemy możliwość wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie biernym, jednakże warunkiem jego otrzymania jest obecność na co najmniej dwóch panelach konferencyjnych. Zgłoszenia, które nie będą spełniały ww. wymogów, będą odrzucane.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1WYgEFn7bl38lljQhAdul3t2-iAs5cDzAquu_zQPI6Gs/edit .

Rejestracji można dokonywać do 11 lutego 2018 r. do godziny 23:59. Informację o przyjęciu na konferencję otrzymają Państwo drogą mailową w ciągu kilku dni od zakończenia rejestracji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów. W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową: spc.sknp.umcs@gmail.com.  

Serdecznie zapraszamy!
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS