Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie – spotkanie informacyjne

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie – rozwój naukowy w oparciu o najlepsze instytucje naukowo-badawcze”, organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie.

Nabór wniosków w konkursie na stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie, w ramach Programu Horyzont 2020, został właśnie ogłoszony przez Komisję Europejską. Celem spotkania w RPK jest przekazanie informacji na temat rodzajów stypendiów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie oraz przybliżenie kwestii formalnych, obowiązujących w Programie Horyzont 2020, w odniesieniu do konkursów indywidualnych.

Spotkanie informacyjne dedykowane jest naukowcom, posiadającym co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, którzy są zainteresowani realizacją indywidualnego projektu badawczo-szkoleniowego w Europie lub poza jej granicami. W wydarzeniu mogą uczestniczyć również osoby odpowiedzialne za przyjęcie stypendystów Marii Skłodowskiej-Curie w konkretnych instytucjach naukowo-badawczych oraz kierownicy zadań badawczych, zainteresowani udziałem naukowców z zagranicy w ich zespołach.

W czasie spotkania omówione zostaną warunki udziału w aktualnym konkursie na stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie, ale także – praktyczne aspekty realizacji stypendium z punktu widzenia stypendysty, opiekuna naukowego oraz instytucji goszczącej.

Na wydarzenie obowiązują zapisy.

Informacje na stronie organizatora: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2019 r. w auli Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, w godzinach 11:00-13:00.

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

 

 

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    25 kwietnia 2019