Rozpoczęcie współpracy patronackiej z V Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie

20 września 2022 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odbyło się spotkanie Władz Dziekańskich z p. Dyrektor oraz p. Nauczycielkami, reprezentującymi V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Celem spotkania było podpisanie umowy patronackiej pomiędzy Wydziałem a Szkołą.

 

Dziekan Wydziału dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS zawarła umowę patronacką z p. Beatą Jezierską, Dyrektorką V Liceum Ogólnokształcącego.

W ramach spotkania zostały także omówione możliwe formy współpracy. 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki współpracuje już z kilkunastoma szkołami z Lublina i okolic. W roku akademickim 2022/2023 przewidzianych jest wiele wydarzeń oraz inicjatyw skierowanych do szkół podstawowych i ponadpodstawowych (m.in. Koło Olimpijskie, Spotkania z Matematyką i Fizyką, Pogotowie Przedmaturalne z Fizyki). 

    Aktualności

    Data dodania
    22 września 2022