Pracownica Instytutu Matematyki UMCS laureatką MINIATURY

Miło nam poinformować, że wśród laureatów konkursu MINIATURA 1 znalazła się pracownica Instytutu Matematyki UMCS dr Ewelina Grabias.

MINIATURA 1 to konkurs na finansowanie pojedynczych działań naukowych. Osoby starające się o finansowanie muszą spełniać następujące warunki:

  • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów badawczych oraz nie były laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  • są zatrudnione na umowę o pracę w jednostce wnioskującej.

Na realizację maksymalnie 12-miesięcznego działania można uzyskać od 5 000 do 50 000 zł (bez możliwości finansowania wynagrodzeń, stypendiów, zakupu, modernizacji i wytworzenia aparatury i oprogramowania; koszty pośrednie nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich).

Ze szczegółowymi informacjami o MINIATURZE 1 można zapoznać się na stronie internetowej NCN pod adresem: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1


Narodowe Centrum Nauki opublikowało kolejną listę laureatów konkursu Miniatura 1 na pojedyncze działanie naukowe. Z radością informujemy, iż decyzją Dyrektora NCN jeden z wniosków złożonych przez naszą uczelnię został pozytywnie zweryfikowany i skierowany do finansowania. Laureatem została dr Ewelina Grabias reprezentująca Instytut Matematyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, która wystąpiła o przyznanie środków na realizację „wyjazdu badawczego” pt.: „Synteza i modelowanie struktury kompleksów U(VI) z solami izotiuroniowymi”.

Przyznane środki to 41 tys. 580 zł.

Pełna lista Laureatów dostępna jest na stronie NCN. Patrz lista rankingowa nr 11, pozycja 13.

 

Serdecznie gratulujemy laureatce!

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    16 października 2017