Pismo okólne Prodziekana Wydziału

Informacja przed bliżającą się zimową sesją egzaminacyjną (semestr zimowy, rok akademicki 2013/2014

 

Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy oraz Studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

W związku ze zbliżającą się zimową sesją egzaminacyjną chciałbym zwrócić Państwa uwagę na nowe uregulowania wynikające z Regulaminu Studiów, który zaczął obowiązywać 1 października 2013 r. oraz na Pismo Okólne Rektora 3/2013 w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014 

1) zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna trwa od 27 stycznia do 9 lutego 2014 

2) egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do 28 lutego 2014 - jest to skrócenie okresu o MIESIĄC w stosunku do lat ubiegłych !!! 

3) od lat nie ma już pojęcia sesji poprawkowej - egzamin poprawkowy może się odbyć już po upływie 7 dni od pierwszego podejścia 

4) nie ma przeciwwskazań, aby egzaminy poprawkowe odbywały się w przerwie międzysemestralnej (10-16 lutego 2014) 

5) zgodnie z p. 7 par. 25 Regulaminu Studiów, Dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej tylko w uzasadnionych przypadkach (np. niepełnosprawność,choroba lub poważny przypadek losowy) 

6) indeks wraz z kartą egzaminacyjną powinien zostać złożony w Dziekanacie do 28 lutego 2014

 

Z poważaniem, 

Przemysław Matuła 

Prodziekan Wydziału Mat.-Fiz.-Inf.

 

    Aktualności

    Data dodania
    8 stycznia 2014