Nagroda Naukowa im. Marii Curie dla zespołu prof. Wiesława Gruszeckiego

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na UMCS, już po raz czwarty Kapituła przyznała Nagrodę Naukową im. Marii Curie. Nagroda ta jest przyznawana za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe.

Miło nam poinformować, że tegorocznymi lauretami zostali naukowcy pod kierownictwem prof. dr hab. Wiesława Gruszeckiego z Zakładu Biofizyki Instytutu Fizyki UMCS. Ngrodę przyznano za odkrycie nowych metod obrazowania molekularnego.

Serdecznie gratulujemy laureatom!!!


Zespół prof. Wiesława I. Gruszeckiego pobił światowy rekord rozdzielczości w mikroskopii w podczerwieni oraz odkrył nową metodę obrazowania molekularnego opartą na efekcie foto-termicznym. Wyniki zostały ogłoszone w renomowanych czasopismach naukowych - Nanoscale i Analytical Chemistry. Badania lubelskich naukowców opisane w Nanoscale dotyczą obrazowania mikroskopowego próbek, w oparciu o zjawisko absorpcji promieniowania z zakresu podczerwieni (IR). Ostatnie lata przyniosły ogromny postęp w mikroskopii IR, w związku z opracowaniem systemu mikroskopowego o nazwie „nano-IR". System ten umożliwił ustanowienie limitu rozdzielczości w obrazowaniu IR na poziomie ok. 100 nm. Zespół prof. Gruszeckiego, we współpracy z fizykami z Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL), podjął udaną próbę pobicia tego rekordu, w wyniku której udało się obniżyć granicę rozdzielczości do poziomu ok. 10 nm. Było to możliwe dzięki opracowaniu specjalnych próbek złożonych z dwóch składników (wielo-dwuwarstwy lipidowo-białkowe), różniących się znacznie przewodnictwem termicznym oraz charakteryzujących się znacznym uporządkowaniem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny próbki. 

Drugie osiągnięcie, ogłoszone na łamach czasopisma Analytical Chemistry, związane jest z odkryciem metody obrazowania molekularnego w oparciu o efekt foto-termiczny. Nowa technika nazwana została przez autorów mikroskopią obrazowania foto-termicznego (PTIM, Photo-Thermal Imaging Microscopy). Umożliwia ona obrazowanie w nanoskali obiektów molekularnych, bazując na wydzielanym przez nie cieple. Metoda ta może być zastosowana w badaniach próbek biologicznych, chemicznych, fizycznych, a także w naukach materiałowych.

Fot. Mirosław Trembecki (Radio Lublin)

    Aktualności

    Data dodania
    24 października 2016