Mikroskopia ramanowska w teorii i praktyce (6-7 lutego 2014 r.)

Zaproszenie do wzięcia udziału w Warsztatach Laboratoryjnych, 'Mikroskopia ramanowska w teorii i praktyce', 6-7 lutego 2014 r., Lublin

LOT ORIEL GRUPPE EUROPA
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Warsztatach Laboratoryjnych

“Mikroskopia ramanowska w teorii i praktyce”
6-7 lutego 2014 r., Lublin
 

KOMUNIKAT I

Spotkanie przeznaczone jest na prezentację możliwości, technik i zastosowań mikroskopii ramanowskiej w badaniach przyrodniczych, zarówno środowiska biotycznego, jak też abiotycznego. W pierwszej części warsztatów omówiona będzie teoria analiz mikroskopowych, zaś w drugiej - w praktyce - uczestnicy będą mogli zaznajomić się z aparaturą i przeprowadzić własne badania na własnych materiałach.

Do udziału w warsztatach zapraszamy szczególnie osoby stosujące w swoich badaniach naukowych inne techniki mikroskopowe. Zaproszenie kierujemy także do pracowników branży przemysłowej, pragniemy przedstawić możliwości zastosowania mikroskopii ramanowskiej w szeroko rozumianej gospodarce.
Osobom zainteresowanym udziałem w warsztatach proponujemy wcześniejsze przesłanie własnych próbek w celu ich przygotowania dla potrzeb prezentacji. Wymagania dotyczące materiałów zostaną wskazane w II komunikacie.

Ponadto, w trakcie części praktycznej zostaną też zaprezentowane laboratoria Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Przewiduje się też przeprowadzenie własnych analiz pod nadzorem specjalistów.

Ze względów logistycznych udział w warsztatach jest ograniczony do maksymalnie 15-20 osób.

Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł - opłata ta zostanie wykorzystana na catering.

Termin zgłoszeń uczestnictwa upływa 10 stycznia 2014 r.

Termin dokonania opłaty upływa 31 stycznia 2014 r., którą prosimy kierować na konto Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział w Lublinie, al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin: Bank Pekao S.A. nr rachunku 58 1240 5497 1111 0000 5003 1490 z dopiskiem “MIKRO”

Uczestnikom spoza Lublina służymy pomocą w organizacji noclegu w okolicy Wydziału.

Komitet Organizacyjny:
dr Agnieszka Kowalczyk (LOT ORIEL GRUPPE EUROPA)
dr inż. Miłosz Huber (WNoZiGP UMCS)
dr Przemysław Mroczek (WNoZiGP UMCS)


Adres korespondencyjny:
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
al. Krasnicka 2cd, 20-718 Lublin
Tel: +48 81 537-68-38
email: przemyslaw.mroczek@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    29 stycznia 2014