Kongres Dwóch Unii w Lublinie (13-15 maja)

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym Kongresie Dwóch Unii, organizowanym w Lublinie w dniach 13-15 maja 2019 r.

W roku, w którym pzypada 15. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 450. rocznica zawarcia unii lubelskiej, Miasto Lublin pragnie przypomnieć wyjątkowy charakter wydarzeń z 1569 roku. Nawiązując do słów Jana Pawła II, rok 2019 świętujemy w Lublinie pod hasłem „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, pokazując, jak z dziedzictwa i doświadczeń unii lubelskiej czerpać i budować przyszłość Unii Europejskiej.

To w Lublinie, już w XVI wieku podkreślano wartości i idee, które z czasem posłużyły za fundamenty Unii Europejskiej. Miasto Lublin za sprawą unii lubelskiej stało się swoistym źródłem współczesnej Europy, składajacej się z wielu narodów, kultur i nacji. Dzięki tym wyjątkowym obchodom Lublin będzie miał okazję przypomnieć o swojej istotnej roli w kształtowaniu europejskiej wspólnoty narodów.

Kluczowym wydarzeniem jest planowany w Lublinie w dniach 13-15 maja 2019 r. międzynarodowy Kongres Dwóch Unii, czyli spotkanie największych myślicieli i polityków kształtujących obraz współczesnej Europy. Pragniemy wspólnie zastanowić się nad przyszłością i wyzwaniami Unii Europejskiej, znaczeniu i skutkach zawartej 450 lat temu Unii, która jest dziedzictwem europejskiem, stanowiącym archetyp obecnej wspólnoty w budowaniu federacji państw i społeczeństw obywatelskich.

Kongres Dwóch Unii obejmie szereg wydarzeń tematycznych. W dniach Kongresu odbęda się debaty, konferencje i spotkania dedykowane tym wydarzeniom. Swoją obecność potwierdzili eksperci zajmujący się tematyką Unii Lubelskiej, w tym m.in. prof. Robert Frost. Wydarzenie rozpocznie się 13 maja wykładem inaugurującym oraz panelem dyskusyjnym „Polityka zagraniczna. Rzeczpospolita Obojga Narodów jest obciążeniem czy zobowiązaniem?”.

Program Kongresu Dwóch Unii

13 maja 2019 r.

Otwarcie Kongresu - panel inauguracyjny pt. „Polityka Zagraniczna. Rzeczpospolita Obojga Narodów jest obciążeniem czy zobowiązaniem?”. Uwzględniając fakt, że w 2019 r. obchodzimy 450-lecie unii lubelskiej, a także 30. rocznicę okrągłego stołu, dyskusja bedzie nawiązywać do symbolu okrągłego stołu oraz stanie się pretekstem do szczerej rozmowy i poszukiwania porozumienia pomiędzy różnymi wizjami polityki zagranicznej. Debatę poprowadzi dziennikarz Gazety Wyborczej Paweł Wroński, autor ważnego wywiadu z prof. Jerzym Kłoczowskim „O Unii Lubelskiej i Unii Europejskiej” z 1998 r. Panel jest przygotowany we współpracy z Gazetą Wyborczą.

 • miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Poewiaków 12
 • godz.: 17:00

14 maja 2019 r.

„Święto dwóch unii – od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” - sesja Europejskiego Znaku Dziedzictwa, na którą zaproszeni zostali profesorowie, historycy m.in. z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz przedstawciele 38 depozytariuszy Znaku Dziedzictwa Europejskiego z całej Europy.

 • miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Poewiaków 12

15 maja 2019 r.

Konferencja „Wspólnotowość i samorządność” - z udziałem politologów i polityków. Konferencja będzie się składać z sesji „Europa w brutalnym świecie” oraz „Samorządowe tradycje dwóch Unii”. Po sesji odbędzie się dyskusja na temat historii Samorządów w Polsce i na Litwie oraz przekształceń samorządów w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, obecnej kondycji i problemów.

 • miejsce: Trybunał Koronny w Lublinie, ul. Rynek 1 oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, plac Litewski 3
 • godz.: 10:00

„Lublin z czasów Unii Lubelskiej” - sesja organizowana przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Lubelski Oddział Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W programie przewidziano wystąpienia, które na podstawie badań konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych mają pokazać gotycką przeszłość wielu zabytków lubelskich w tym m.in. kościołów klasztornych oo. bernardynów, dominikanów, ss. brygidek oraz pierwszego parafialnego kościoła Lublina pw. św. Michała. Sesja bedzie także okazją do zaprezentowania malarskiego przedstawienia architektury Lublina (świeckiej i sakralnej) z końca XVI wieku znajdującej się w kamienicy przy Rynku 8 i zagospodarowania obecnej ulicy Krakowskie Przedmieście w okresie średniowiecza.

 • miejsce: Trybunał Koronny w Lublinie

Źródło: Michał Karapuda, Dyrektor Wydziału Kultury oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej - e-mail: mkarapuda@lublin.eu

 

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  17 kwietnia 2019