III polska edycja konkursu FameLab

Zapraszamy do udziału w III polskiej edycji konkursu FameLab, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik i British Council.

Czym jest FameLab?

To konkurs, w którym w szranki stają biolodzy, inżynierowie, doktorzy nauk medycznych, matematycy oraz inni badacze i badaczki z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, rolniczych lub technicznych. Wszyscy muszą w sposób jak najbardziej atrakcyjny i zrozumiały opowiedzieć jury i publiczności o swojej pracy naukowej. Liczy się poprawność pod względem naukowym, umiejętność jasnego wytłumaczenia skomplikowanych naukowych zagadnień oraz charyzma. 

Każdy uczestnik ma jedynie trzy minuty, by zaprezentować wybrane zagadnienie. W wystąpieniu może użyć dowolnych rekwizytów, o ile jest w stanie wnieść je na scenę i obsłużyć bez pomocy innych osób. Regulamin konkursu wyklucza jednak użycie pomocy multimedialnych. 

Do uczestnictwa zachęcamy:

  • studentów i studentki czwartego, piątego lub szóstego roku studiów jednolitych lub studiów drugiego stopnia nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych,
  • doktorantów i doktorantki zajmujących się naukami przyrodniczymi, ścisłymi, technicznymi, rolniczymi lub medycznymi,
  • osoby pracujące w jednostce organizacyjnej prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe i zajmujące się dowolną dziedziną z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych,
  • osoby pracujące nad zastosowaniem nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych w życiu codziennym, siłach zbrojnych organach rządowych, przemyśle lub biznesie.

Zgłoszenia można wysyłać do 31 stycznia 2014 r. 

Więcej informacji

Spróbuj! Pokaż, że naukowiec to charyzmatyczna postać potrafiąca inspirować innych. 

fame.lab.jpg

    Aktualności

    Data dodania
    21 stycznia 2014