Godziny rektorskie - 4 czerwca br.

Godziny rektorskie w trakcie wyborów uzupełniających

nformujemy, że JM Rektor dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. ogłasza w dniu 4 czerwca 2014 r. od godz. 10.00 do 13.30 godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie).

    Aktualności

    Data dodania
    29 maja 2014