Zmarł śp. Profesor dr hab. Antoni Pieniążek

Z najgłębszym żalem zawiadamiamy, że
w dniu 25 maja 2020 r. zmarł
Pan Profesor dr hab. Antoni Pieniążek
wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Administracji UMCS,
Dziekan (2005-2012) i Prodziekan (1986-1988
i 1999-2005) Wydziału Prawa i Administracji UMCS.
Kierownik Zakładu Socjologii Prawa  UMCS (1980-2012),
poseł na Sejm RP X kadencji,
znakomity Uczony i ceniony Nauczyciel Akademicki.

Dziekan i Prodziekani Wydziału Prawa i Administracji,
Dyrektor i Wicedyrektorzy Instytutu Nauk Prawnych,
Społeczność Akademicka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Msza żałobna i pożegnanie Pana Profesora odbędą się w piątek,
29 maja 2020 r. o godz. 12.00 w Kaplicy Rzymskokatolickiego Cmentarza
przy ulicy Lipowej w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2020