Zmarł śp. prof. dr hab. Roman Tokarczyk

Z najgłębszym żalem żegnamy Pana Profesora dr. hab. Romana Tokarczyka, który przez całe swoje zawodowe życie, w latach 1966-2012, był związany z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS, przechodząc na nim kolejne etapy działalności akademickiej: w 1970 r. uzyskał stopień doktora, w  1976 r. – doktora habilitowanego, w 1990 r. – tytuł  profesora nauk prawnych i w 1994 r. – stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1979-2012 był Kierownikiem Zakładu (od 2003 r. Katedry) Teorii Organizacji i Kierownictwa.

Był Autorem ponad 700 publikacji naukowych z zakresu historii doktryn politycznych i prawnych, etyki prawniczej, filozofii prawa, komparatystyki prawniczej i prawa amerykańskiego, w tym licznych, wielokrotnie wznawianych książek naukowych i podręczników akademickich. Uczestniczył w kilkudziesięciu przewodach doktorskich jako promotor i recenzent, a także jako recenzent w kilkunastu postępowaniach habilitacyjnych. Był też promotorem i recenzentem licznych prac magisterskich i licencjackich przygotowanych na naszym Wydziale. Odbył długoterminowe staże naukowe w różnych zagranicznych ośrodkach akademickich. Był członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.

W latach 1993-1997 był członkiem Trybunału Stanu.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Za Zasługi dla Lubelszczyzny”, Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Zamojskiego ” oraz wieloma innymi medalami i dyplomami.

Uroczystości pogrzebowe ŚP. Pana Profesora dr. hab. Romana Tokarczyka odbędą się w dniu 16 lutego 2022 r. w Mielniku (powiat Siemiatycze).

           Kolegium Dziekańskie, Pracownicy oraz Studenci Wydziału Prawa i Administracji UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    15 lutego 2022