Zmarł śp. dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS

Z najgłębszym żalem żegnamy
Pana Profesora dr. hab. Wojciecha Orłowskiego,
wieloletniego pracownika Wydziału Prawa i Administracji UMCS,
Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS ,
znakomitego uczonego, wybitnego konstytucjonalistę,
cenionego nauczyciela akademickiego.

Msza św. odbędzie się 14 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w Kościele Akademickim KUL, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz przy ul. Lipowej.

Żonie, Synowi, Rodzicom i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Dziekan, Dyrektor Instytutu,
Pracownicy i Studenci Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Księga kondolencyjna zostanie wyłożona w czwartek i piątek (12 i 13 grudnia) od godziny 10:00 do 14:00
oraz w sobotę, 14 grudnia przez dwie godziny od zakończenia uroczystości żałobnych w pok. 612 - w budynku Wydziału.

    Aktualności

    Data dodania
    13 grudnia 2019