Zasady prawa w gałęziowej strukturze systemu prawa

12 czerwca 2014 r. w Sali Rady Wydziału odbyła się Wydziałowa Konferencja Naukowa na którą zapraszała Katedra Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

    Aktualności

    Data dodania
    18 czerwca 2014