Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Prawo majątkowe małżeńskie"

Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego UMCS we współpracy z
Katedrą Prawa Cywilnego WPIA UMCS w Lublinie zaprasza na
Ogólnopolską Konferencję Naukową
„Prawo majątkowe małżeńskie”
Honorowy patronat nad Konferencją objęła
Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Konferencja odbędzie w dniu 24 marca 2023 r. za pośrednictwem platformy MS Teams

Uroczyste otwarcie Konferencji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apOCq_L0Gp3DSY3pEn7saA5pLiG6ya2TSQEKAskdixoo1%40thread.tacv2/1678285132003?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22cf1fd33b-9006-45ce-9144-1bd7de49300f%22%7d

Panel IA

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apOCq_L0Gp3DSY3pEn7saA5pLiG6ya2TSQEKAskdixoo1%40thread.tacv2/1679054757846?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%225a190098-2fea-4887-bb0b-e1d71c40b194%22%7d

Panel IB

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apOCq_L0Gp3DSY3pEn7saA5pLiG6ya2TSQEKAskdixoo1%40thread.tacv2/1679054942261?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%225a190098-2fea-4887-bb0b-e1d71c40b194%22%7d

Panel IIA

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apOCq_L0Gp3DSY3pEn7saA5pLiG6ya2TSQEKAskdixoo1%40thread.tacv2/1679055017132?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%225a190098-2fea-4887-bb0b-e1d71c40b194%22%7d

Panel IIB

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apOCq_L0Gp3DSY3pEn7saA5pLiG6ya2TSQEKAskdixoo1%40thread.tacv2/1679055086525?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%225a190098-2fea-4887-bb0b-e1d71c40b194%22%7d

Panel IIIA

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apOCq_L0Gp3DSY3pEn7saA5pLiG6ya2TSQEKAskdixoo1%40thread.tacv2/1679055138057?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%225a190098-2fea-4887-bb0b-e1d71c40b194%22%7d

Panel IIIB

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apOCq_L0Gp3DSY3pEn7saA5pLiG6ya2TSQEKAskdixoo1%40thread.tacv2/1679055201017?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%225a190098-2fea-4887-bb0b-e1d71c40b194%22%7d

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy program Konferencji znajduje się w załączniku oraz na stronie wydarzenia:

https://facebook.com/events/s/ogolnopolska-konferencja-nauko/1637038186750949/

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową:

knprio.umcs@gmail.com

    Aktualności

    Data dodania
    22 marca 2023