Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Ochrona dziecka w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym"

Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego UMCS
we współpracy z
Katedrą Prawa Cywilnego WPIA UMCS w Lublinie
zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

„Ochrona dziecka w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym”

Konferencja odbędzie 1 czerwca 2023 r. za pośrednictwem platformy MS Teams

Link do spotkania:

Panel ekspercki oraz panel IA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apOCq_L0Gp3DSY3pEn7saA5pLiG6ya2TSQEKAskdixoo1%40thread.tacv2/1685176086994?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22cf1fd33b-9006-45ce-9144-1bd7de49300f%22%7d

Panel IIA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apOCq_L0Gp3DSY3pEn7saA5pLiG6ya2TSQEKAskdixoo1%40thread.tacv2/1685176447932?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22cf1fd33b-9006-45ce-9144-1bd7de49300f%22%7d

Panel IIB:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apOCq_L0Gp3DSY3pEn7saA5pLiG6ya2TSQEKAskdixoo1%40thread.tacv2/1685176544027?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22cf1fd33b-9006-45ce-9144-1bd7de49300f%22%7d

Panel IIIA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apOCq_L0Gp3DSY3pEn7saA5pLiG6ya2TSQEKAskdixoo1%40thread.tacv2/1685176607494?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22cf1fd33b-9006-45ce-9144-1bd7de49300f%22%7d

Panel IIIB:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apOCq_L0Gp3DSY3pEn7saA5pLiG6ya2TSQEKAskdixoo1%40thread.tacv2/1685176653673?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22cf1fd33b-9006-45ce-9144-1bd7de49300f%22%7d

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową:

knprio.umcs@gmail.com

    Aktualności

    Data dodania
    30 maja 2023