Zaproszenie na konferencję "Przestępstwo zniewagi w prawie karnym Polski i Ukrainy".

 Lublin, dnia 18 listopada 2019 r.

Godzina 10.00, sala Rady Wydziału WPiA UMCS (II piętro, nr 202)

ORGANIZATOR

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii

 

PRZESTĘPSTWO ZNIEWAGI W PRAWIE KARNYM POLSKI I UKRAINY

KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII WPiA UMCS

ZAPRASZA NA

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„PRZESTĘPSTWO ZNIEWAGI W PRAWIE KARNYM POLSKI I UKRAINY”

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Otwarcie konferencji (godz. 10.00)

Część pierwsza (godz. 10.05 – 11.05)

Dr Marianna Szupiana (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki) – Odpowiedzialność karna za zniesławienie i zniewagę według prawa karnego Ukrainy

Dr Taras Sozansky (Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych) – Zniewaga jako cecha chuligaństwa według prawa karnego Ukrainy

Dr Lidija Paluch (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki) – Odpowiedzialność prawna za zniewagę sądu i wywieranie wpływu na sąd według prawa karnego Ukrainy

Przerwa (godz. 11.05 – 11.20)

Część druga (godz. 11.20 – 12.20)

Dr hab. Aneta Michalska-Warias (prof. UMCS w Lublinie), dr Piotr Poniatowski (UMCS w Lublinie) – Ustawowe znamiona przestępstwa zniewagi w typie podstawowym

Dr hab. Magdalena Budyn-Kulik (prof. UMCS w Lublinie), dr hab. Marek Kulik (prof. UMCS w Lublinie) – Zmodyfikowane typy przestępstwa zniewagi w polskim Kodeksie karnym  

Prof. dr hab. Marek Mozgawa (UMCS w Lublinie), dr Marta Mozgawa-Saj (UMCS w Lublinie) – Znieważenie pomnika lub innego miejsca publicznego urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby (art. 261 k.k.)

Dyskusja (godz. 12.20)

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    14 listopada 2019