Zapisy Prawno-Menedżerski

Uprzejmie informujemy, iż zapisy na przedmioty kierunkowe, kształcenia ogólnego oraz monograficzne na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 dla kierunku Prawno-Menedżerskiego rozpoczną się w dniu 17 lipca o godz. 20:00 i potrwają do dnia 20 lipca do godz. 20:00. Prosimy o dopilnowanie, aby nie zapisywać się na przedmioty, z których wykłady pokrywają się ze sobą. Ponadto prosimy zwracać uwagę, aby zapisywać się na te przedmioty, które są „przypisane” do tych lat studiów, na których student będzie w roku akademickim 2018/2019.

    Aktualności

    Data dodania
    13 lipca 2018