Zapisy na przedmioty kierunek Prawno-Biznesowy

.

Zapisy na przedmioty dla kierunku Prawno-Biznesowego I stopnia  dla studentów I roku rozpoczną się 02.10.2014r. o godz. 20:00

Stdenci wybierają 1 z dostępnych przedmiotów:

  • Prawo konkurencji
  • Zarys myśli prawniczej i ekonomicznej
  • Romanistyczne tradycje wybranych instytucji obrotu gospodarczego
  • Prawne instrumenty wspierania przedsiębiorstw

    Aktualności

    Data dodania
    1 października 2014