XLVIII Środowiskowy Konkurs Krasomówczy - Podsumowanie.

Dnia 12 maja 2021 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, w obliczu pandemii, odbył się XLVIII Środowiskowy Konkurs Krasomówczy. Konkurs po raz pierwszy odbył się w formie hybrydowej. Uczestnicy występowali na Auli Uniwersyteckiej, z której nadawana była transmisja na żywo za pomocą platformy YouTube, natomiast obrady jury odbyły się w formie zdalnej wideokonferencji. Zadaniem uczestników było wygłoszenie mowy końcowej podsumowującej sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego, karnego, sprawy administracyjnoprawnej oraz po raz pierwszy w historii konkursu, z prawa pracy. Zgodnie z tradycją prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan Wydziału Prawa
i Administracji UMCS zaszczyciła nas swoją obecnością oficjalnie rozpoczynając konkurs.
W jury zasiedli najwybitniejsi znawcy doktryny - prezesi lubelskich sądów, prawnicy reprezentujący instytucje prawnicze oraz doceniani pracownicy naukowo-dydaktyczni. Każdy z uczestników, ubrany w odpowiednią togę, prezentował swoją argumentację odznaczając się wyjątkowymi zdolnościami retorycznymi i merytorycznymi. Podczas obrad jury wyłoniło zwycięzców:

  • I miejsce - Jakub Rzepka
  • II miejsce ex aequo - Kacper Sordyl i Beniamin Kołodziej
  • Wyróżnienie ex aequo - Ilona Łukasik i Patrycja Okońska

Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, finansowe oraz płatny staż w kancelarii adwokackiej mec. Janusza Łomży.

W imieniu Koła gratulujemy uczestnikom konkursu wysokich zdolności autoprezentacji. Dziękujemy również wszystkim pracownikom wydziału oraz studentom za okazaną pomoc przy organizacji konkursu.

 

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

12.05.2021 r.

    Aktualności

    Data dodania
    19 maja 2021