XLIX Środowiskowy Konkurs Krasomówczy - Sprawozdanie

XLIX Środowiskowy Konkurs Krasomówczy

W dniu 23 marca 2022 r. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbył się XLIX Środowiskowy Konkurs Krasomówczy zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS. Konkurs od lat cieszy się uznaniem w lokalnym środowisku prawniczym. Wydarzenie otworzyła Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak. Siedmioro uczestników konkursu wygłosiło mowy końcowe w sprawie karnej, cywilnej, sądowoadministracyjnej i z zakresu prawa pracy w oparciu o wylosowane uprzednio kazusy. W skład Jury Konkursu weszli nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji UMCS, przedstawiciele lubelskich instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz samorządów prawniczych.

Sprawa cywilna dotyczyła zapłaty sumy pieniężnej tytułem naprawienia szkody poniesionej wskutek zakupu psa obarczonego wadą genetyczną. Jako pełnomocnik powoda wystąpił Patryk Kos, natomiast po stronie pozwanej wystąpiła Aleksandra Batowska.

W sprawie karnej pojawił się problem przestępstwa kradzieży i paserstwa. W rolę oskarżyciela publicznego wcielił się Karol Szewczuk. Obrońcą w sprawie była Małgorzata Małoszuk.

Sprawa z zakresu prawa pracy dotyczyła rozwiązania umowy o pracę na skutek zamieszczenia przez pracownika w prasie obraźliwego komentarza pod adresem pracodawcy. W rolę pełnomocnika pracodawcy wcielił się Michał Janik.

Sprawa z zakresu prawa administracyjnego dotyczyła udzielenia zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych w celu prowadzenia szkolenia przygotowującego psa myśliwskiego do wykonywania polowania przy wykorzystaniu broni palnej. Jako pełnomocnik skarżącego wystąpił Mirosław Żyła, natomiast w rolę pełnomocnika organu wcielił się Jakub Suchański.

Jury wytypowało trzech laureatów konkursu. Zwycięzcą został student II roku prawa Michał Janik. Drugie miejsce zajął Mirosław Żyła, student V roku. Trzecie miejsce na podium otrzymała Aleksandra Batowska, studentka IV roku prawa.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali m.in. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, prezesi sądów lubelskich, Prokuratura Regionalna w Lublinie, Okręgowa Rada Adwokacka.

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS nagrodził również trzech wytypowanych przez siebie laureatów. Byli nimi Aleksandra Batowska, studentka IV roku prawa, która otrzymała pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajął Michał Janik, student II roku prawa, trzecie miejsce z kolei przyznano Małgorzacie Małoszuk, studentce IV roku prawa.

    Aktualności

    Data dodania
    5 kwietnia 2022