XLIX Środowiskowy Konkurs Krasomówczy

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS serdecznie zaprasza studentów Wydziału Prawa
i Administracji UMCS, którzy ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich do udziału w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się 23 marca 2022 r. w Auli Uniwersyteckiej WPiA UMCS. Konkurspolega na wygłoszeniu mowy końcowej
w sprawie karnej, cywilnej, sądowoadministracyjnej oraz z zakresu prawa pracy w oparciu
o przygotowane wcześniej kazusy. Uczestnicy będą oceniani przez pracowników Wydziału oraz przedstawicieli lubelskiego środowiska prawniczego. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 6 marca 2022 r. za pośrednictwem formularza, który znajduje się w opisie wydarzenia.

Szczegółowe informacje umieszczone zostały na stronie wydarzenia: https://fb.me/e/2PER81QLL

    Aktualności

    Data dodania
    25 lutego 2022