X Zjazd Prawników-Administratywistów pt. „Ochrona państwa i praw jednostki w sytuacjach kryzysowych oraz stanach nadzwyczajnych”

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS ma zaszczyt zaprosić do udziału w X Zjeździe Prawników-Administratywistów pt. „Ochrona państwa i praw jednostki w sytuacjach kryzysowych oraz stanach nadzwyczajnych”, który odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2022 r. w formie hybrydowej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Zjazd ma charakter ogólnopolski. Patronat merytoryczny nad Zajazdem sprawują Katedra Prawa Konstytucyjnego oraz Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica.

Tegoroczna edycja Zjazdu wychodzi naprzeciw licznym problemom, z którymi od pewnego czasu mierzą się organy władzy publicznej, jak i my obywatele. W związku z tym, szczególnie istotnym jest podjęcie rozważań pozwalających zwrócić uwagę na doniosłość regulacji związanych z zachowaniem bezpieczeństwa, niewątpliwie spojrzeć z innej perspektywy na niektóre zagadnienia oraz dokonać oceny dotychczasowych działań organów władzy publicznej.

 Do wzięcia udziału w X Zjeździe Prawników-Administratywistów zachęcamy przedstawicieli środowisk akademickich, zarówno pracowników, jak również doktorantów i studentów, a także przedstawicieli samorządów prawniczych. Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym mogą dokonywać zgłoszeń dnia 20 marca 2022 r. poprzez formularz dostępny pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1Bb_FzdnZNBXWNyMhsU1RanONaNm8AGrP5zciqtIrDqA/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR1Dg1NZvn04zb9MkMZ0XEqcY_86h-gmfL2pbRjihyNlWQyPVO_Qs502bnw

Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania abstraktów znajdują się w Regulaminie wydarzenia dostępnym na stronie wydarzenia.

Zwieńczeniem konferencji będzie publikacja pokonferencyjna w formie recenzowanej monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte na liście ministerialnej.

Szczegółowe informacje umieszczone zostały na stronie wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/3221064198217965?active_tab=about

    Aktualności

    Data dodania
    11 marca 2022