Wyniki zaliczenia I rok Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Dotyczy przedmiotu "Ewolucja praktyki zwalczania przestępczości gospodarczej w Polsce", prowadzący mgr Jarosław Bryl. Proszę osoby z listy o stawienie się w piątek o godz 10:00 w sali nr 2.

Wyniki zaliczenia dla studentów I roku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Przedmiot : Ewolucja praktyki zwalczania przestępczości gospodarczej w Polsce

L.p.

Numer albumu

Liczba punktów

Ocena

1

262747

4,4

4

2

262793

3,5

3,5

3

262765

3,5

3,5

4

262807

2,8

3

5

262729

2,7

3

6

262883

2,6

3

7

262772

2,5

3

8

263873

2,3

2

9

262801

2,2

2

10

262713

2,2

2

11

261337

2,1

2

12

262879

1,9

2

13

262888

1,8

2

14

2645254

1,8

2

15

262718

1,5

2

16

265952

1,5

2

17

262884

1,4

2

18

262750

1,1

2

19

262764

1,0

2

20

262740

1,0

2

21

62865

0,9

2

22

265938

0,4

2

    Aktualności

    Data dodania
    16 czerwca 2015