WYNIKI WYBORÓW przeprowadzonych w dniu 18 lutego 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2020-2024

WYNIKI WYBORÓW
przeprowadzonych w dniu 18 lutego 2020 r.
na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
do Kolegium Elektorów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2020-2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach przeprowadzonych w dniu 18 lutego 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS wymaganą liczbę ważnie oddanych głosów uzyskały i tym samym zostały wybrane do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2020-2024, następujące osoby:

- w grupie pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego:

 1. Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
 2. Dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, prof. UMCS
 3. Dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS
 4. Dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS
 5. Dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof. UMCS
 6. Prof. dr hab. Marek Mozgawa
 7. Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 8. Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

- w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Mgr Maria Baranowska-Bolesta
 2. Mgr Justyna Rokita-Kasprzyk
 3. Dr Patrycja Kozłowska-Kalisz
 4. Dr Sławomir Pilipiec

dr hab. Jarosław Kostrubiec
Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

  Aktualności

  Data dodania
  18 marca 2020