Wykłady z przedmiotów monograficznych "Wiktymologia" i "Psychologia sądowa"

.

Wykłady z przedmiotów monograficznych "Wiktymologia" i "Psychologia sądowa" odbywają się naprzemiennie co dwa tygodnie. Pierwszy wykład z przedmiotu "Wiktymologia"odbędzie się 10 października, zaś pierwszy wykład z przedmiotu "Psychologia sądowa"- 17 października.

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2014