Wykłady studia niestacjonarne doktoranckie.

Wykład dla III roku niestacjonarnych studiów doktoranckich z przedmiotu „Prawo francuskie na ziemiach polskich w XIX i XX wieku” prowadzony przez Pana prof. dr hab. Wojciecha Witkowskiego odbędzie się w dniu 17.04.2015 roku w sali Rady Wydziału.

Wykład dla III roku  niestacjonarnych studiów doktoranckich z przedmiotu „Społeczeństwo obywatelskie” prowadzony przez Pana dr hab. Ryszarda Mojaka, prof. nadzw. odbędzie się  w dniu 15.05.2015 roku w sali Rady Wydziału.

    Aktualności

    Data dodania
    30 marca 2015