Wykład dla II roku niestacjonarnych studiów doktoranckich

Wykład dla II roku niestacjonarnych studiów doktoranckich z przedmiotu „Aksjologia w stosowaniu prawa”

Wykład dla II roku niestacjonarnych studiów doktoranckich z przedmiotu „Aksjologia w stosowaniu prawa” prowadzony przez Pana prof. dr hab. Leszka Leszczyńskiego odbędzie się  w dniu 28.03.2014 roku w sali 110. Przedmiot należy do grupy wykładów z innego bloku specjalizacyjnego niż ten, na który zapisał się doktorant.

    Aktualności

    Data dodania
    18 marca 2014